Αναστολή καταβολής δόσεων για τα «πυροδάνεια»

Πρώτη Δημοσίευση: 10/01/2013 00:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/01/2013 00:21

 

 

Προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν για να σπεύσουν στις τράπεζες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση που προβλέπει την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων πυροδανείων. 

 


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος δεύτερο, Φύλλο 3462/28-12-2012) η απόφαση αναστολής πληρωμών 2012. Με αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της ως άνω απόφασης και δεν έχουν πάρει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλομένων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως και 31-12-2012 δόσεων.

 


Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής βαρύνουν απο¬κλειστικά τους δανειολήπτες, ενώ οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνονται ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δυο εναπομείναντες δόσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 30579/ B1G66/27-8-2007 υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις