Απάντηση υπουργείου Περιβάλλοντος σε Γ. Λαμπρόπουλο για φωτοβολταϊκά αγροτών

Πρώτη Δημοσίευση: 06/03/2013 18:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2013 18:17

 

Απάντηση στο βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ., Γιάννη Λαμπρόπουλο, σχετικά με τα φωτοβολταϊκά αγροτών, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Δικτύου, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δυσκολία σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης των επενδύσεων Φ/Β σταθμών μικρής ισχύος που εξαιρούνται της υποχρέωσης χορήγησης άδειας παραγωγής (έργα ισχύος έως 1MW), προέβη ήδη από τον προηγούμενο χρόνο σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις.

Έτσι, με βάση την 7η Ανακοίνωση του τότε Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. (που αναρτήθηκε στο site της 22ας Ιουλίου 2011), οι κατ’ επάγγελμα αγρότες που αδυνατούσαν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (καθυστέρηση έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών για την οποία είχε εγκαίρως υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία, καθυστέρηση έκδοσης επιστολής, κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας κ.λπ.), μπορούσαν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Στις περιπτώσεις αυτές οι Συμβάσεις Σύνδεσης προέβλεπαν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων, αλλά και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης.

Περαιτέρω και με βάση την 9η ανακοίνωση της ΔΕΗ (που αναρτήθηκε στο site της την 1η Νοεμβρίου 2011) η ως άνω προθεσμία των τριών μηνών παρατάθηκε κατά δύο μήνες για όλες τις Συμβάσεις Σύνδεσης που υπεγράφησαν στο διάστημα από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011».   Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις