Αποφασιστικό βήμα για την πραγματοποίηση της ΣΔΙΤ

Πρώτη Δημοσίευση: 11/10/2018 13:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/10/2018 13:30
-Παραμένουν τα ερωτήματα για τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες
 
Τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί με τις απαλλοτριώσεις ακινήτων, κυρίως σε Παλιόχουνη και Ευρώτα, για την έναρξη κατασκευής και λειτουργίας της ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, φαίνεται να ξεπερνιούνται με κυβερνητική παρέμβαση.
Η απόφαση λειτουργεί με τη λογική που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και στο παρελθόν για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό: "Με την Πράξη 17 της 5-10-2018, που φέρει τον τίτλο «Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 176, τ. Α΄, 09.10.2018, το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» χαρακτηρίζεται ως «έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και μείζονος σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη».
Επίσης, εξουσιοδοτείται το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή κάθε άλλο αρμόδιο όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν στην εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου, καθώς και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτό, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο, με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου, επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού.
Την Πράξη αυτή, με την οποία επιταχύνονται καίρια οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση του έργου διαχείρισης των απορριμμάτων, υπογράφουν ο πρωθυπουργός και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου".
Από την άλλη πλευρά, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές αποφάσεις που αναφέρονται σε χωριστή συλλογή πέντε κατηγοριών αστικών αποβλήτων και υπογράφτηκε ένα ΣΔΙΤ που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση.
Η εντολή της Ε.Ε. είναι να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος ρητά αναφέρει ότι μέχρι το 2020, θα πρέπει να εκτρέπεται μόνο το 26% των αποβλήτων.
Το 74% θα πρέπει να ανακυκλώνεται και να ανακτάται. Μάλιστα, από το 2020 και μετά θα υπάρχει πρόστιμο 35 ευρώ (αυξανόμενο 5 ευρώ ανά έτος) για κάθε τόνο απορριμμάτων πάνω από το 26%.
Η Πελοπόννησος έχει ετησίως περίπου 200 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων και η εγγυημένη ποσότητα που έχει υπογραφεί για το ΣΔΙΤ είναι 150 χιλιάδες τόνοι. Αυτό σημαίνει ότι η ανάδοχος εταιρία θα πληρωθεί για 150 χιλιάδες τόνους, ενώ οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να πάνε μόνο μέχρι 50 χιλιάδες τόνους για να μην πληρώσουν το πρόστιμο!
Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις