Βουλευτικές Εκλογές 2019: Το πώς και το γιατί του αποτελέσματος για τη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 11/07/2019 19:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/07/2019 19:12
Η διαδικασία κατανομής των εδρών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες ακολουθεί τα εξής βήματα :

Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ
Αρχικά οι συνδυασμοί των οποίων η πανελλήνια επίδοση ξεπερνά σε ποσοστό το 3%, συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, και μοιράζονται αναλογικά 250 έδρες. Το εκλογικό μέτρο είναι το ακέραιο πηλίκο του συνόλου των έγκυρων ψήφων όσων συνδυασμών συμμετέχουν στην κατανομή προς το 250. Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες η κατανομή τους γίνεται ανα μια και με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών.
Στο τέλος, ο πρώτος συνδυασμός λαμβάνει επιπλέον 50 έδρες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ KKE ΕΛ.ΛΥ ΜΕΡΑ25
Εγκυρα Υπολογισμού Εδρών 5.192.733 2.251.411 1.781.174 457.519 299.592 208.805 194.232
Εκλ. Μέτρο (Συνολο/250) 20.770            
Έδρες με το εκλογικό μέτρο 248 108 85 22 14 10 9
Αχρησιμοποίητο Υπόλοιπο ψήφων   8.251 15.724 579 8.812 1.105 7.302
Έδρες με το υπολοιπο ψηφων 2   1   1    
Bonus α΄ συνδυασμού 50 50          
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ 300 158 86 22 15 10 9
Σημ. : Η ΝΔ έχασε την 159η έδρα για 561 ψήφους σε ολη την επικράτεια, από το ΚΚΕ.
 
ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς ανά εκλογική περιφέρεια γίνεται στις εξής φάσεις :
 • Κατανομή των 12 Εδρών Επικρατείας
 • Κατανομή των 238 εδρών
 • Απόδοση 50 εδρών στον πρώτο συνδυασμό
Α. ΕΔΡΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ως εκλογικό μέτρο υπολογίζεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων των συνδυασμών που λαμβάνουν έδρες, προς τον αριθμό των εδρών Eπικρατείας (12).
Το ακέραιο μέρος της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο είναι το πλήθος των επικρατείας κάθε συνδυασμού. Τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ   KINAL KKE ΕΛ.ΛΥ ΜΕΡΑ25
Εγκυρα Υπολογισμού Εδρών 5.192.733 2.251.411 1.781.174   457.519 299.592 208.805 194.232
Εκλ. Μέτρο 12 Εδρων 432.727              
Έδρες με το εκλογικό μέτρο 10 5 4   1 0 0 0
Αχρησιμοποίητο Υπόλοιπο ψήφων   87.776 50.266   24.792 299.592 208.805 194.232
Έδρες με το υπολοιπο ψηφων 2         1 1  
                 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ 12 5 4   1 1 1 0
 
Β. ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ως εκλογικό μέτρο σε κάθε εκλογική περιφέρεια λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου, του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων ΟΛΩΝ των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, δια του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας.
 Σε α΄ κατανομή, το πλήθος των εδρών κάθε συνδυασμού είναι το ακέραιο μέρος της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων του προς το εκλογικό μέτρο, δηλ. πόσες φορές έχει πιάσει το εκλογικό μέτρο ο συνδυασμός.
Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων είναι η διαφορά των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού μείον το γινόμενο των εδρών που λαμβάνει από την α΄κατανομή, επί το εκλογικό μέτρο.
Στη φάση αυτή η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα :
 • Κατανομή εδρών στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες
 • Κατανομή εδρών στις διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες
 • Κατανομή εδρών στις υπόλοιπες πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες
 • Κατανομή των 50 εδρών στον πρώτο συνδυασμό
 1. ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ
Η ΝΔ ως πρώτη και στις επτά εκλ. Περιφέρειες Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Σάμου, Φωκίδας καταλαμβάνει και τις επτά έδρες.
 1. ΔΙΕΔΡΙΚΕΣ
Τις έδρες των διεδρικών εκλ. περιφερειών Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Λασιθίου, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Φλώρινας και Χίου, καταλαμβάνουν οι δύο πρώτοι στην εκλ. περιφέρεια συνδυασμοί, δηλ. της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
 1. ΤΡΙΕΔΡΙΚΕΣ
Η κατανομή των εδρών στις τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες γίνεται με βάση την απλή αναλογική. Οι έδρες κατανέμονται από την πρώτη κατανομή με βάση το εκλογικό μέτρο και στη δεύτερη κατανομή με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.
 
Πίνακας Ψήφων και Εδρών ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΕΛ.ΛΥ ΜΕΡΑ25
A/A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
10 Αργολίδος 3 57.614 25.024 1 14.400 1 8.541 1 2.051 0 1.871 0 1.802 0
11 Αρκαδίας 3 60.009 25.543 1 18.084 1 6.488 1 2.723 0 1.645 0 1.580 0
12 Άρτας 3 48.604 18.953 1 19.411 1 4.104 1 2.350 0 694 0 963 0
14 Βοιωτίας 3 65.546 23.752 1 21.159 1 6.355 1 4.595 0 2.218 0 2.233 0
16 Δράμας 3 58.475 25.672 1 13.288 1 7.199 1 1.626 0 3.916 0 1.809 0
32 Κέρκυρας 3 55.568 19.523 1 19.123 1 4.166 1 3.881 0 1.336 0 2.689 0
34 Κιλκίς 3 54.971 23.280 1 12.765 1 6.163 1 2.777 0 2.835 0 1.478 0
38 Λακωνίας 3 52.959 26.432 2 10.397 1 7.623 0 1.893 0 1.679 0 1.064 0
41 Λέσβου 3 58.149 22.671 1 16.871 1 4.964 0 5.839 1 1.522 0 1.309 0
45 Ξάνθης 3 60.765 22.357 1 24.065 1 5.328 1 1.332 0 2.088 0 1.429 0
50 Ροδόπης 3 61.112 23.124 1 16.603 1 13.405 1 2.599 0 1.572 0 845 0
57 Χαλκιδικής 3 62.689 26.702 1 15.244 1 6.500 1 1.969 0 2.714 0 2.387 0
 
 1. ΠΟΛΥΕΔΡΙΚΕΣ
Η κατανομή των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις:
 1. της α’ κατανομής όπου κάθε συνδυασμός λαμβάνει τις έδρες που του αναλογούν με βάση το όριο του εκλογικού μέτρου. Πριν το επόμενο βήμα της εφαρμογής της Β’ κατανομής με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, υπολογίζεται ο αριθμός των εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΕΛ.ΛΥ ΜΕΡΑ25
  Κατανομή Εδρών συνολικά 158 86 22 15 10 9
1 Εδρες Επικρατειας 5 4 1 1 1  
2 Εδρες Μονοεδρικών 7          
3 Εδρες Διεδρικών 7 7        
4 Εδρες Τριεδρικών 13 12 10 1    
5 Α΄κατανομή Πολυεδρικών 72 60 1 1    
  Μερικό Σύνολο 104 83 12 3 1 0
  Απαιτούμενες Έδρες Β΄κατανομής Πολυεδρικών 54 3 10 12 9 9
 
 1. Οι πολυεδρικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες, ταξινομούνται για κάθε συνδυασμό ξεχωριστά με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του σε αυτές κατά φθίνουσα σειρά, δηλ. από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.
Κάθε συνδυασμός, ξεκινώντας από αυτόν με το μικρότερο ποσοστό έως το μεγαλύτερο, λαμβάνει μία έδρα από κάθε εκλογική περιφέρεια με βάση την προηγούμενη σειρά και αν υπάρχει έδρα που δεν έχει διατεθεί στον προηγούμενο, έως ότου συμπληρώσει τον αριθμό των εδρών του στην βουλή.

Κατανομή Πολυεδρικών Εκλ. Περιφερειών ΜΕΡΑ25   9 ΕΛ.ΛΥ   9 ΚΚΕ   12 ΚΙΝΑΛ   10 ΣΥΡΙΖΑ   3 ΝΔ   54
A/A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΕΓΚΥΡΑ ΜΕΤΡΟ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Α' υπολ ΕΔΡΕΣ Β' ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Α' Υπολ ΕΔΡΕΣ Β' ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Α' Υπολ ΕΔΡΕΣ Β' ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Α' Υπολ ΕΔΡΕΣ Β' ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Α' Υπολ ΕΔΡΕΣ Β' ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ Α' Υπολ ΕΔΡΕΣ Β'
1 Α' Αθηνών 14 237.208 16.943 9.114 0 9.114 1 6.111 0 6.111   15.108 0 15.108 1 12.234 0 12.234 1 74.201 4 6.429   100.408 5 15.693 2
2 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 15 333.024 22.201 13.787 0 13.787 1 8.460 0 8.460 1 20.604 0 20.604 1 18.616 0 18.616 1 93.991 4 5.187   152.558 6 19.352 1
3 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 11 220.901 20.081 9.424 0 9.424 1 7.723 0 7.723 1 19.099 0 19.099 1 13.262 0 13.262 1 85.267 4 4.943   65.589 3 5.346 0
4 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 18 366.217 20.345 16.245 0 16.245 1 10.967 0 10.967 1 26.147 1 5.802   20.958 1 613   117.292 5 15.567   144.624 7 2.209 2
5 Α' Πειραιώς 6 100.979 16.829 3.891 0 3.891   3.419 0 3.419   5.564 0 5.564   4.986 0 4.986   30.011 1 13.182   44.160 2 10.502 3
6 Β' Πειραιώς 8 147.193 18.399 6.479 0 6.479 1 6.186 0 6.186 1 11.812 0 11.812 1 7.500 0 7.500   56.264 3 1.067   44.436 2 7.638 0
7 Α' Ανατολικής Αττικής 10 233.116 23.311 9.025 0 9.025 1 11.304 0 11.304 1 11.575 0 11.575 1 11.740 0 11.740   69.080 2 22.458 1 100.470 4 7.226 0
8 Β' Δυτικής Αττικής 4 76.225 19.056 2.441 0 2.441   3.995 0 3.995   4.518 0 4.518   3.995 0 3.995   27.627 1 8.571   26.131 1 7.075 2
9 Αιτωλοακαρνανίας 7 135.411 19.344 2.868 0 2.868   2.279 0 2.279   6.670 0 6.670 1 13.872 0 13.872 1 45.930 2 7.242   55.429 2 16.741 1
13 Αχαΐας 9 170.302 18.922 5.339 0 5.339   5.511 0 5.511   9.283 0 9.283 1 15.176 0 15.176 1 68.588 3 11.822   55.235 2 17.391 2
17 Δωδεκανήσου 5 96.966 19.393 2.915 0 2.915   3.745 0 3.745   3.100 0 3.100   10.062 0 10.062   28.831 1 9.438   40.033 2 1.247 2
18 Έβρου 4 83.868 20.967 2.001 0 2.001   4.916 0 4.916   2.471 0 2.471   6.852 0 6.852   23.106 1 2.139   37.731 1 16.764 2
19 Ευβοίας 6 122.238 20.373 3.817 0 3.817   5.066 0 5.066   6.094 0 6.094 1 10.431 0 10.431   42.672 2 1.926   44.753 2 4.007 1
22 Ηλείας 5 93.446 18.689 2.066 0 2.066   2.688 0 2.688   3.380 0 3.380   13.816 0 13.816 1 32.537 1 13.848   33.673 1 14.984 2
23 Ημαθίας 4 80.594 20.148 2.466 0 2.466   4.535 0 4.535   3.770 0 3.770   6.643 0 6.643   21.742 1 1.594   33.787 1 13.639 2
24 Ηρακλείου 8 171.094 21.386 6.888 0 6.888 1 3.694 0 3.694   6.109 0 6.109 1 19.471 0 19.471 1 73.940 3 9.782   51.579 2 8.807 0
26 Α' Θεσσαλονίκης 16 302.660 18.916 14.379 0 14.379 1 16.272 0 16.272 1 16.028 0 16.028 1 18.313 0 18.313 1 94.697 5 117   107.607 5 13.027 2
27 Β' Θεσσαλονίκης 9 186.766 20.751 7.540 0 7.540 1 10.416 0 10.416 1 8.591 0 8.591 1 12.432 0 12.432 1 46.955 2 5.453   80.320 3 18.067 0
28 Ιωαννίνων 5 97.655 19.531 2.719 0 2.719   2.287 0 2.287   4.872 0 4.872   9.307 0 9.307   35.451 1 15.920   36.538 1 17.007 3
29 Καβάλας 4 76.930 19.232 2.413 0 2.413   4.491 0 4.491   3.219 0 3.219   6.525 0 6.525   20.159 1 927   32.737 1 13.505 2
30 Καρδίτσας 4 77.193 19.298 1.434 0 1.434   1.921 0 1.921   4.322 0 4.322   7.270 0 7.270   23.502 1 4.204   34.667 1 15.369 2
35 Κοζάνης 5 91.116 18.223 2.701 0 2.701   3.649 0 3.649   4.225 0 4.225   9.387 0 9.387   28.605 1 10.382   35.891 1 17.668 3
36 Κορινθίας 4 84.147 21.036 3.085 0 3.085   3.433 0 3.433   2.357 0 2.357   7.129 0 7.129   25.890 1 4.854   35.139 1 14.103 2
37 Κυκλάδων 4 72.036 18.009 2.953 0 2.953   2.078 0 2.078   3.027 0 3.027   6.138 0 6.138   20.404 1 2.395   31.370 1 13.361 2
39 Λάρισας 8 156.418 19.552 4.391 0 4.391   6.769 0 6.769 1 9.772 0 9.772 1 13.742 0 13.742 1 48.884 2 9.780   61.468 3 2.812 0
43 Μαγνησίας 6 106.639 17.773 4.032 0 4.032   4.604 0 4.604   5.680 0 5.680   7.020 0 7.020   34.297 1 16.524 1 41.335 2 5.789 2
44 Μεσσηνίας 5 99.740 19.948 2.993 0 2.993   3.328 0 3.328   4.696 0 4.696   6.825 0 6.825   30.551 1 10.603   44.300 2 4.404 2
46 Πέλλας 4 85.399 21.349 2.128 0 2.128   4.786 0 4.786   2.205 0 2.205   7.928 0 7.928   24.444 1 3.095   36.014 1 14.665 2
47 Πιερίας 4 75.393 18.848 2.094 0 2.094   4.318 0 4.318   3.000 0 3.000   6.423 0 6.423   17.590 0 17.590 1 35.775 1 16.927 2
52 Σερρών 6 112.065 18.677 3.508 0 3.508   6.829 0 6.829 1 3.818 0 3.818   9.725 0 9.725   26.055 1 7.378   53.839 2 16.485 2
53 Τρικάλων 4 84.773 21.193 1.741 0 1.741   2.417 0 2.417   5.140 0 5.140   8.232 0 8.232   25.059 1 3.866   37.619 1 16.426 2
54 Φθιώτιδας 5 93.804 18.760 2.417 0 2.417   2.980 0 2.980   4.096 0 4.096   7.120 0 7.120   29.678 1 10.918   41.076 2 3.556 2
58 Χανίων 4 84.714 21.178 4.110 0 4.110   2.643 0 2.643   4.251 0 4.251   5.543 0 5.543   31.644 1 10.466   28.842 1 7.664 2
 

 
Συνοπτικά η κατανομή των εδρών και η εκλογική επίδοση κάθε συνδυασμού πανελλήνια, είναι:
Πίνακας Ψήφων και Εδρών ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΕΛ.ΛΥ ΜΕΡΑ25
A/A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
0 Επικρατείας 12 5.649.332 2.251.411 5 1.781.174 4 457.519 1 299.592 1 208.805 1 194.232 0
1 Α' Αθηνών 14 237.208 100.408 7 74.201 4 12.234 1 15.108 1 6.111 0 9.114 1
2 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 15 333.024 152.558 7 93.991 4 18.616 1 20.604 1 8.460 1 13.787 1
3 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 11 220.901 65.589 3 85.267 4 13.262 1 19.099 1 7.723 1 9.424 1
4 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 18 366.217 144.624 9 117.292 5 20.958 1 26.147 1 10.967 1 16.245 1
5 Α' Πειραιώς 6 100.979 44.160 5 30.011 1 4.986 0 5.564 0 3.419 0 3.891 0
6 Β' Πειραιώς 8 147.193 44.436 2 56.264 3 7.500 0 11.812 1 6.186 1 6.479 1
7 Α' Ανατολικής Αττικής 10 233.116 100.470 4 69.080 3 11.740 0 11.575 1 11.304 1 9.025 1
8 Β' Δυτικής Αττικής 4 76.225 26.131 3 27.627 1 3.995 0 4.518 0 3.995 0 2.441 0
9 Αιτωλοακαρνανίας 7 135.411 55.429 3 45.930 2 13.872 1 6.670 1 2.279 0 2.868 0
10 Αργολίδος 3 57.614 25.024 1 14.400 1 8.541 1 2.051 0 1.871 0 1.802 0
11 Αρκαδίας 3 60.009 25.543 1 18.084 1 6.488 1 2.723 0 1.645 0 1.580 0
12 Άρτας 3 48.604 18.953 1 19.411 1 4.104 1 2.350 0 694 0 963 0
13 Αχαΐας 9 170.302 55.235 4 68.588 3 15.176 1 9.283 1 5.511 0 5.339 0
14 Βοιωτίας 3 65.546 23.752 1 21.159 1 6.355 1 4.595 0 2.218 0 2.233 0
15 Γρεβενών 1 22.479 9.701 1 6.628 0 2.224 0 1.309 0 615 0 522 0
16 Δράμας 3 58.475 25.672 1 13.288 1 7.199 1 1.626 0 3.916 0 1.809 0
17 Δωδεκανήσου 5 96.966 40.033 4 28.831 1 10.062 0 3.100 0 3.745 0 2.915 0
18 Έβρου 4 83.868 37.731 3 23.106 1 6.852 0 2.471 0 4.916 0 2.001 0
19 Ευβοίας 6 122.238 44.753 3 42.672 2 10.431 0 6.094 1 5.066 0 3.817 0
20 Ευρυτανίας 1 14.259 6.969 1 4.212 0 1.416 0 399 0 305 0 259 0
21 Ζακύνθου 1 21.991 9.217 1 6.914 0 1.182 0 1.989 0 484 0 718 0
22 Ηλείας 5 93.446 33.673 3 32.537 1 13.816 1 3.380 0 2.688 0 2.066 0
23 Ημαθίας 4 80.594 33.787 3 21.742 1 6.643 0 3.770 0 4.535 0 2.466 0
24 Ηρακλείου 8 171.094 51.579 2 73.940 3 19.471 1 6.109 1 3.694 0 6.888 1
25 Θεσπρωτίας 2 30.573 12.569 1 9.653 1 4.061 0 1.140 0 552 0 764 0
26 Α' Θεσσαλονίκης 16 302.660 107.607 7 94.697 5 18.313 1 16.028 1 16.272 1 14.379 1
27 Β' Θεσσαλονίκης 9 186.766 80.320 3 46.955 2 12.432 1 8.591 1 10.416 1 7.540 1
28 Ιωαννίνων 5 97.655 36.538 4 35.451 1 9.307 0 4.872 0 2.287 0 2.719 0
29 Καβάλας 4 76.930 32.737 3 20.159 1 6.525 0 3.219 0 4.491 0 2.413 0
30 Καρδίτσας 4 77.193 34.667 3 23.502 1 7.270 0 4.322 0 1.921 0 1.434 0
31 Καστοριάς 2 30.764 15.452 1 8.338 1 2.155 0 777 0 839 0 918 0
32 Κέρκυρας 3 55.568 19.523 1 19.123 1 4.166 1 3.881 0 1.336 0 2.689 0
33 Κεφαλληνίας 1 22.735 8.625 1 7.377 0 1.331 0 2.159 0 567 0 785 0
34 Κιλκίς 3 54.971 23.280 1 12.765 1 6.163 1 2.777 0 2.835 0 1.478 0
35 Κοζάνης 5 91.116 35.891 4 28.605 1 9.387 0 4.225 0 3.649 0 2.701 0
36 Κορινθίας 4 84.147 35.139 3 25.890 1 7.129 0 2.357 0 3.433 0 3.085 0
37 Κυκλάδων 4 72.036 31.370 3 20.404 1 6.138 0 3.027 0 2.078 0 2.953 0
38 Λακωνίας 3 52.959 26.432 2 10.397 1 7.623 0 1.893 0 1.679 0 1.064 0
39 Λάρισας 8 156.418 61.468 3 48.884 2 13.742 1 9.772 1 6.769 1 4.391 0
40 Λασιθίου 2 41.592 14.276 1 14.379 1 6.373 0 1.217 0 1.092 0 1.283 0
41 Λέσβου 3 58.149 22.671 1 16.871 1 4.964 0 5.839 1 1.522 0 1.309 0
42 Λευκάδας 1 15.276 6.778 1 4.307 0 1.466 0 1.247 0 198 0 429 0
43 Μαγνησίας 6 106.639 41.335 4 34.297 2 7.020 0 5.680 0 4.604 0 4.032 0
44 Μεσσηνίας 5 99.740 44.300 4 30.551 1 6.825 0 4.696 0 3.328 0 2.993 0
45 Ξάνθης 3 60.765 22.357 1 24.065 1 5.328 1 1.332 0 2.088 0 1.429 0
46 Πέλλας 4 85.399 36.014 3 24.444 1 7.928 0 2.205 0 4.786 0 2.128 0
47 Πιερίας 4 75.393 35.775 3 17.590 1 6.423 0 3.000 0 4.318 0 2.094 0
48 Πρέβεζας 2 38.796 16.870 1 13.336 1 3.199 0 2.124 0 530 0 786 0
49 Ρεθύμνης 2 46.558 17.018 1 17.223 1 4.571 0 1.552 0 1.070 0 1.590 0
50 Ροδόπης 3 61.112 23.124 1 16.603 1 13.405 1 2.599 0 1.572 0 845 0
51 Σάμου 1 24.452 8.345 1 7.111 0 1.674 0 3.537 0 806 0 687 0
52 Σερρών 6 112.065 53.839 4 26.055 1 9.725 0 3.818 0 6.829 1 3.508 0
53 Τρικάλων 4 84.773 37.619 3 25.059 1 8.232 0 5.140 0 2.417 0 1.741 0
54 Φθιώτιδας 5 93.804 41.076 4 29.678 1 7.120 0 4.096 0 2.980 0 2.417 0
55 Φλώρινας 2 32.513 12.696 1 11.540 1 2.023 0 1.004 0 2.369 0 895 0
56 Φωκίδας 1 24.220 10.835 1 7.063 0 1.788 0 1.444 0 729 0 728 0
57 Χαλκιδικής 3 62.689 26.702 1 15.244 1 6.500 1 1.969 0 2.714 0 2.387 0
58 Χανίων 4 84.714 28.842 3 31.644 1 5.543 0 4.251 0 2.643 0 4.110 0
59 Χίου 2 30.433 13.894 1 6.739 1 4.547 0 1.456 0 739 0 876 0

 
 Του Νίκου ΜπασακίδηΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις