Δήμος Τριφυλίας: Συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Α.Μ.Κ.Ε. για τα αδέσποτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/11/2019 10:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/11/2019 10:45
22 έως 24 Νοεμβρίου δράση στειρώσεων στα παλιά δημοτικά κτηνιατρεία Γαργαλιάνων και Κοπανακίου
 
Την έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία «ΚΑΘΕ ΣΚΥΛΟΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ – Dogs’ Voice» για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων στειρώσεων αδέσποτων ζώων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας. Χθες δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω3ΝΩΩΗΕ-3ΑΞ, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης (Αριθ. Απόφασης 253/2019) και σε αυτό αναφέρεται επακριβώς ότι, «Εισάγοντας το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, είπε: Αξιότιμοι δημοτικοί Σύμβουλοι, Γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων στον δήμο μας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων έχει σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι δημότες αλλά και τα ίδια τα ζώα από την στιγμή που δεν υπάρχουν οι προαπαιτούμενες δομές για την σωστή διαβίωση τους. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε μνημόνιο συνεργασίας με την μη κερδοσκοπική εταιρεία “ένας σκύλος ένα σπίτι” για την δωρεάν εκπαίδευση των δημοτών μας σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων του δήμου μας, καθώς και την δωρεάν στείρωσή τους από την Εθελοντική Ένωση Κτηνιάτρων Ελλάδος. Μέσα στο επισυναπτόμενο μνημόνιο αναλύεται περιγραφικά η διαδικασία που αφορά την εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών, δημοτών και δημοτικών υπαλλήλων αρμοδίων για τα αδέσποτα καθώς και μελών ζωoφιλικών οργανώσεων. Η πρώτη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων στο Δήμο Τριφυλίας θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019 στα αδειοδοτημένα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κτηνιατρεία του δήμου μας, αφού πρώτα περισυλλεχθούν από τον δήμο τα αδέσποτα, καταγραφούν, τσιπαριστούν και λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την ομάδα κτηνιάτρων. Για τον λόγο αυτό ο δήμος Τριφυλίας θα παραχωρήσει στον Οργανισμό για τις ημερομηνίες 20 έως 25 Νοεμβρίου 2019 τα δημοτικά κτηνιατρεία που βρίσκονται στους Γαργαλιάνους και στο Κοπανάκι προκειμένου να αξιοποιηθούν ως χώροι προσωρινής φύλαξης και αποθεραπείας των ζώων που θα στειρωθούν μέσα από το πρόγραμμα στειρώσεων του μηνός Νοεμβρίου. Τα ζώα που θα περισυλλεχθούν και στειρωθούν θα επανενταχθούν μετά την ολοκλήρωση της αποθεραπείας τους στα σημεία ακριβώς που περισυλλέχθηκαν. Για όσα από τα ζώα του προγράμματος βρεθεί κατάλληλη φιλοξενία ή υιοθεσία θα μεταφέρονται με συμβόλαιο φιλοξενίας ή υιοθεσίας κατά περίπτωση στην κατοικία του πολίτη που εκδήλωσε ενδιαφέρον για φιλοξενία ή υιοθεσία κατόπιν ελέγχου καταλληλότητας του υποψήφιου φιλοξενητή ή κηδεμόνα από τον Οργανισμό και τα αρμόδια τοπικά φιλοζωικά σωματεία. Επειδή οι ανωτέρω δράσεις δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον δήμο μας και σαν αποτέλεσμα έχουν μόνο οφέλη για τα ζώα και τον άνθρωπο, σας εισηγούμαι την θετική ψήφιση του παρακάτω μνημονίου». Στο μνημόνιο συνεργασίας που επισυνάπτεται αναφέρεται ότι, «Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι το κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Οργανισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζωοφιλικού περιεχομένου σε: α. μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοσίων σχολείων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, β. μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημοσίων σχολείων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, γ. εκπαιδευτικούς δημοσίων σχολείων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, δ. δημοτικούς υπαλλήλους στην αρμοδιότητα των οποίων εντάσσεται η διαχείριση αστικής πανίδας, ε. μέλη φιλοζωικών σωματείων και φιλόζωων πολιτών του Δήμου. Επίσης, αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων στειρώσεων αδέσποτων ζώων από την Εθελοντική Ένωση Κτηνιάτρων Ελλάδος με τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω». Στο μνημόνιο αναγράφονται οι υποχρεώσεις των μερών αναφορικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αστυνομικούς, σε δασκάλους και καθηγητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε δημοτικούς υπαλλήλους, την υλοποίηση εκπαιδευτικής ημερίδας σε μέλη φιλοζωικών σωματείων και φιλόζωους πολίτες. Σχετικά με τα προγράμματα στειρώσεων αναφέρεται ότι, «Η πρώτη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων στο Δήμο Τριφυλίας θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019 στα αδειοδοτημένα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κτηνιατρεία των: Μαρία Παναγοπούλου (Γαργαλιάνοι) και Γιάννης Μαρκόπουλος (Κυπαρισσία). Τις στειρώσεις θα πραγματοποιήσουν κτηνίατροι μέλη της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου» και σημειώνονται σχετικά με την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την παραχώρηση χώρων προσωρινής φύλαξης και αποθεραπείας αδέσποτων ζώων, τη διενέργεια στειρώσεων και συναφείς κτηνιατρικές πράξεις, την τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, την καταγραφή των ζώων του προγράμματος, την καμπάνια υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, την επανένταξη αδέσποτων ζώων. Επίσης, αναφέρεται η νομική υπόσταση του μνημονίου και το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής του και η διάρκειά του ορίζεται στο ένα έτος με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του.
 
Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις