Δημιουργείται Κέντρο Κοινότητας στην Καλαμάτα και κινητή μονάδα για τους άλλους Δήμους

Πρώτη Δημοσίευση: 05/12/2016 17:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/12/2016 17:29
Για τις ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδες
 
 
Ένας νέος θεσμός για τους οικονομικά αδύναμους ξεκινά αυτό το διάστημα από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Μεσσηνίας, με έδρα το Δήμο Καλαμάτας. Πρόκειται για τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία θα απευθύνονται, κυρίως, στις ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδες πολιτών, όπως άστεγοι, άποροι, ΑΜεΑ, Ρομά, μετανάστες,  λειτουργώντας ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
Ωφελούμενοι θα είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού. Επίσης, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
 
Πολιτική κοινωνικής προστασίας
Στα Κέντρα Κοινότητας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για τις προνοιακές παροχές, τα προνοιακά επιδόματα και τις δράσεις αλληλεγγύης. Στη Μεσσηνία θα δημιουργηθεί η κεντρική μονάδα του Κέντρου Κοινότητας, που θα είναι στο Δήμο Καλαμάτας, και η κινητή μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων του νομού.
Στόχος των Κέντρων είναι να υποστηρίξουν Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας» και στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού.
 
Και με κινητή μονάδα
Οι κινητές μονάδες του Κέντρου Κοινότητας θα έχουν συγκεκριμένο μηνιαίο πρόγραμμα επισκέψεων και σε συνεργασία με τους Δήμους θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των περιοχών, θα συνεπικουρούνται δε λειτουργικά, επιστημονικά και τεχνικά από την επιτελική δομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα παράσχει και ειδικότητες που δε διαθέτουν τα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας (λ.χ. Διαμεσολαβητές, Νομική Υποστήριξη κλπ.).
Το κόστος σύστασης και λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας μαζί με την κινητή μονάδα είναι 362.880,00 ευρώ για 3 χρόνια. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» στο πλαίσιο του ΕΚΤ.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις