Εκδόθηκε η απόφαση Π. Τατούλη για νέες άδειες ταξί στη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 07/02/2019 08:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2019 20:09
Εκδόθηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων αδειών για ταξί ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στη Μεσσηνία, σύμφωνα με το Ν.4070/12.
Στην πρόσκληση που υπέγραψε αναφέρονται αναλυτικά οι έδρες των ταξί που υπάρχουν σήμερα στο νομό και οι οποίες συνολικά φτάνουν στις 411, με τις 150 να βρίσκονται στην Καλαμάτα.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο στη Μεσσηνία πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου στη Διεύθυνση Μεταφορών Μεσσηνίας. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
 
Έδρες
Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας είναι οι εξής:
Αβραμιού 1, Άγιος Φλώρος 1, Αετός 2, Αιθαία 1, Αμπελόφυτο 2, Άμφεια 1, Αμφιθέα 1, Ανάληψη 1, Ανδρούσα 2, Ανεμόμυλος 1, Άνθεια 1, Αντικάλαμος 1, Άρις 2, Αριστομένης 6, Αρσινόη 1, Αρφαρά 3, Αυλώνα 1, Αχλαδοχώρι 1, Βάλτα 1, Βαλύρα 2, Βασιλικό 1, Βελίκα 1, Βέργα 1, Βλαχόπουλο 2, Βουνάρια 1, Γαργαλιάνοι 16, Δεσύλλα 1, Διαβολίτσι 6, Δώριο 3, Ελληνοεκκλησιά 1, Εύα 2, Ζευγολατιό 5, Θουρία 1, Ίκλαινα 1, Καλαμάτα 150, Καλλιθέα 1, Καλλιρρόη 1, Καλό Νερό 1, Κάμπος 1, Καρδαμύλη 1, Καρποφόρα 1, Καρτερόλι 1, Κατσαρού 3, Κέντρο Αβίας 1, Κόκλα 1, Κοπανάκι 6, Κορυφάσιο 2, Κορώνη 4, Κουτήφαρι 1, Κρεμμύδια 1, Κυνηγού 1, Κυπαρισσία 17, Λάμπαινα 2, Λογγά 2, Μαθία 1, Μάνεσι 1, Μαραθούπολη 2, Μεθώνη 3, Μελιγαλάς 10, Μέλπεια 1, Μερόπη 6, Μεσοπόταμος 1, Μεσσήνη 27, Μεταμόρφωση 1, Μηλίτσα 1, Μικρά Μαντίνεια 1, Μικρομάνη 1, Μουζάκι 2, Νεοχώρι 1, Οιχαλία 5, Πανιπέρι 1, Πελεκανάδα 1, Περδικονέρι 1, Πεταλίδι 3, Πήδημα 1, Πλατάνια 1, Πλάτσα 1, Πλατύ 1, Προσήλιο 1, Πύλος 13, Πύργος 4, Σκάλα 2, Σουληνάρι 2, Σπερχογεία 2, Στρέφι 1, Σύριζα 1, Τρίκορφο 1, Τρίοδος 2, Τσουκαλέικα 1, Φιλιατρά 12, Φοινικούντα 1, Χανδρινού 2, Χαρακοποιό 2, Χαραυγή 1, Χατζή 2, Χράνοι 1, Χρυσοκελλαριά 1, Χρυσοχώρι 1, Χώρα 10, Ψάρι, 1 Σπηλιά 1.
 
Προϋποθέσεις
Η πρόσκληση προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
Φυσικά Πρόσωπα
-Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12
-Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
-Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ
αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.
Οι κατέχοντες άδεια ταξί, που επιθυμούν να τη μετατρέψουν σε άδεια ειδικής μίσθωσης, αντί εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ταξί
-Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
 
Νομικά πρόσωπα
-Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι
-Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
-Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού 5.000 ευρώ, για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.
Οι κατέχοντες άδεια ταξί, που επιθυμούν να τη μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ειδικής μίσθωσης, αντί εγγυητικής επιστολής θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ταξί
-Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της αντίστοιχης κατάστασης θα ολοκληρωθούν μέχρι 15 Μαΐου 2019. Μετά την ανάρτηση της κατάστασης και μέχρι 31 Μαΐου 2019 θα εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ειδικών μισθώσεων) ανά έδρα.
Γι’ αυτό η πρόσκληση προβλέπει ότι σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού, τότε δε θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών.

Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις