Εκλογές στην Αιθαία για σύμβουλο Κοινότητας, νέα σύμβουλος στο Αριοχώρι

Πρώτη Δημοσίευση: 25/09/2019 08:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 25/09/2019 08:53
Με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου διαπιστώθηκε ότι:
-Εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του συμβούλου Κοινότητας Αιθαίας του Δήμου Καλαμάτας ο Δικαίος Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, επειδή μέχρι και την 21η Αυγούστου δεν είχε αποποιηθεί της εκλογής του και δεν έδωσε όρκο σε καμία από τις ορισθείσες ημερομηνίες (28η και 31η Αυγούστου).
Επειδή δεν υπάρχει αναπληρωματικός σύμβουλος (είχαν θέσει υποψηφιότητα 5 υποψήφιοι για ισάριθμες θέσεις), θα κινηθεί η διαδικασία, ώστε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου να προκηρύξει εκλογές για την κάλυψη της κενής θέσης
-Εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του συμβούλου Κοινότητας Αριοχωρίου ο Κοντόπουλος Ξενοφώντας του Γεωργίου, επειδή μέχρι και την 21η Αυγούστου δεν είχε αποποιηθεί της εκλογής του και δεν έδωσε όρκο σε καμία από τις ορισθείσες ημερομηνίες (28η και 31η Αυγούστου). Έχει κληθεί και θα δώσει όρκο η επόμενη στη σειρά αναπληρωματική σύμβουλος Κρέπη Μαγδαληνή.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις