Ενισχύονται οι κοινωνικές του δομές του Δήμου Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 10/02/2013 00:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/02/2013 00:31

 

Πρόγραμμα για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σχετική πρόσκληση η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καλεί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως δυνητικούς δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων πράξεων που θα αφορούν στην υλοποίηση σχεδίων δράσης με σκοπό τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».

Ο Δήμος Καλαμάτας δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της πρόσκλησης, δικαιούχος του προγράμματος, αλλά έχει τη δυνατότητα συμμετοχής ως «συμπράττων φορέας», αφού καθορίσει τις κοινωνικές δομές που επιθυμεί να λειτουργήσει, με τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το δικαιούχο φορέα.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της πρόσκλησης, να είναι δικαιούχος του προγράμματος και οι κοινωνικές δομές που επελέγησαν να χρηματοδοτηθούν (μέσω μνημονίου συνεργασίας) από την ανωτέρω πρόσκληση, για είκοσι τέσσερα άτομα, είναι οι εξής: Δημοτικό Παντοπωλείο (ενίσχυση της λειτουργίας του με πέντε άτομα), δομή παροχής συσσιτίων με επτά άτομα, κοινωνικό φαρμακείο με τρία άτομα, δημοτικός λαχανόκηπος με τρία άτομα, τράπεζα χρόνου με τέσσερα άτομα και γραφείο διαμεσολάβησης με δύο άτομα.

Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις