Επιτέλους... ελέγχεται πυρηνελαιουργείο στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά!

Πρώτη Δημοσίευση: 29/01/2016 18:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/01/2016 18:22
Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων καλεί σε απολογία τους υπευθύνους μονάδας ξήρανσης ελαιούχων σπόρων και φυτικής βιομάζας, πυρηνελαιουργείου και παραγωγής στερεών καυσίμων από φυτική βιομάζα, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, για πλήθος παραβάσεων, έπειτα από έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο εργοστάσιο, που διεξήχθη στις 2 Απριλίου 2015.
Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Το πυρηνόξυλο αποθηκευόταν κατά κύριο λόγο υπαίθρια, σκεπασμένο με νάιλον, με τμήμα των στραγγισμάτων αυτού να καταλήγουν στο δίκτυο ομβρίων επιβαρύνοντάς το, ενώ άλλο τμήμα των στραγγισμάτων κατέληγε στο έδαφος κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου
-Τα ρυπασμένα στουπιά – απορροφητικά πανιά, με απόβλητα λιπαντικά έλαια, κατέληγαν στα αστικά απορρίμματα κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου και σχετικής ΚΥΑ
-Η μονάδα διενήργησε μετρήσεις εκπομπών αέριων ρύπων σε μη διαπιστευμένο εργαστήριο κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου
-Διαπιστώθηκε η μη τήρηση προσφραγισμένων ημερολογίων καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου και λειτουργίας – συντήρησης – βαθμονόμησης των μετρητών κατά παράβαση περιβαλλοντικών όρων
-Διαπιστώθηκε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποβάλλει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ετήσια έκθεση με τα επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων / αναλύσεων εκπομπών κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου
-Διαπιστώθηκε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποβάλλει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ετήσια έκθεση χρήσης οργανικών διαλυτών κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου
-Διαπιστώθηκε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποβάλλει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή στοιχεία σχετικά με την ποσότητα νωπών ελαιοπυρήνων και την αντίστοιχη κατανάλωση αντιοσμητικών ουσιών κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου
-Διαπιστώθηκε η υπαίθρια αποθήκευση τέφρας, περίπου 5 κυβικών μέτρων, κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου
-Επίσης, διαπιστώθηκε ότι εντός του γηπέδου είχε κατασκευασθεί σκάμμα – δεξαμενή αποθήκευσης διφασικού ελαιοπυρήνα, η οποία αναφέρεται ως εφεδρική χωρητικότητας 17.500 κυβικών μέτρων κατά δήλωση του υπευθύνου, για την οποία υπήρχε μόνο έγκριση δόμησης. Για την ανωτέρω κατασκευή δε βρέθηκε άδεια δόμησης. Δεδομένων των ανωτέρω διαπιστώσεων, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας, στην οποία κοινοποιήθηκε η έκθεση, παρακαλείται για τις κατά νόμο ενέργειές της.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις