Επιτόπιο πρόστιμο 1.000 ευρώ για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής

Πρώτη Δημοσίευση: 03/10/2013 12:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2013 12:45
Στην επιτόπια βεβαίωση φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου ύψους 1.000 ευρώ θα προχωρούν σύντομα οι εφοριακοί, αλλά και οι αστυνομικοί υπάλληλοι, σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση όποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.  Αν η αξία της συναλλαγής, για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς η απόδειξη υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ τότε επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης.

Δηλαδή αν κάποιος επαγγελματίας δεν εκδώσει απόδειξη για συναλλαγή ύψους 20 ευρώ θα του βεβαιώνεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ εάν  δεν κόψει απόδειξη για συναλλαγή 1.001 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2.002 ευρώ !

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη το πρόστιμο θα επιβάλλεται επί τόπου από το όργανο που διαπίστωσε την παράβαση και για την επιβολή του συντάσσεται έκθεση βεβαίωσης φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα επιδίδεται στον παραβάτη.

Το πρόστιμο θα καταβάλλεται, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την επιβολή του, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Σε περίπτωση μη καταβολής, το πρόστιμο θα βεβαιώνεται ταμειακός από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη και θα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων .

Αρμόδια όργανα για την βεβαίωση των προστίμων θα είναι τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Οικονομικών, αλλά  και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής αστυνομίας.

Ο τύπος του εντύπου βεβαίωσης φορολογικής παράβασης και η διαδικασία βεβαίωσης, επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου θα καθορισθεί  με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου επιτόπια βεβαίωση φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου ύψους 1.000 ευρώ θεσπίζεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποφασιστικά τα αδικήματα φοροδιαφυγής που τελούνται με τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και τη μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

 
Newsroom ΔΟΛΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις