ΕΣΠΑ: «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2018 16:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2018 18:23
«Τρέχουν» δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ («Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα») που αφορούν σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένα («Ψηφιακό Βήμα») για επιχειρήσεις με «μικρές ανάγκες» και ένα («Ψηφιακό Άλμα») για επιχειρήσεις με «μεγάλες ψηφιακές ανάγκες».
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
«Ψηφιακό Βήμα»: Από 5.000 έως 50.000 ευρώ
«Ψηφιακό Άλμα»: Από 55.000 έως 400.000 ευρώ
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Βεβαίωση Τραπεζικού Υπολοίπου, αλλά και με άλλους τρόπους.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
•έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
•διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Από 11/6/2018 έως 17/9/2018.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις