Η διαπλάτυνση στην «Καλόγρια» απομένει για το έργο Στούπα – Αγ. Νίκων

Πρώτη Δημοσίευση: 20/04/2017 20:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/04/2017 20:39
Μέχρι το τέλος Μαΐου δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου  «Βελτίωση – συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα Στούπα – Αγ. Νίκων)», προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.
Το έργο εκτελείται με έκπτωση 50,09% από τον ανάδοχο εργολάβο Ευστάθιο Τζικάκη και το συμφωνητικό εκτέλεσης έχει υπογραφεί από το Δεκέμβριο του 2015.
Η αρχική προθεσμία περαίωσης έληξε το Μάρτιο του 2016, ενώ είχε δοθεί παράταση έως το Μάρτιο του 2017.
 
Οι παρεμβάσεις
Το έργο αφορά στη συντήρηση – βελτίωση του δρόμου από το Καλαμίτσι έως τον Αγ. Νίκωνα. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελεί τη μοναδική οδό σύνδεσης της Καλαμάτας με την περιοχή της Μάνης και, κατά συνέπεια, δέχεται
κυκλοφοριακό φόρτο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
Με το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίσθηκαν τα προβλήματα που αφορούν στο τμήμα Στούπα - Άγ. Νίκων και συγκεκριμένα από το Καλαμίτσι έως Νομιτσή. Έχουν γίνει παρεμβάσεις μόνο στις πιο επικίνδυνες θέσεις, καθώς η χρηματοδότηση ήταν περιορισμένη.
Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι:
-Καλαμίτσι: Υπήρχαν εκτεταμένες φθορές στον ασφαλτοτάπητα. Έγινε αποκατάσταση με διάστρωση νέου. Στις τοπικές καθιζήσεις η μελέτη προέβλεπε να απομακρυνθεί ο φθαρμένος ασφαλτοτάπητας, να εξεταστεί αν χρειάζεται συμπλήρωση η οδοστρωσία και να κατασκευαστεί νέος ασφαλτοτάπητας
-Φονέας: Αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, επιλεκτικά σε θέσεις συνολικού μήκος 200 μ. Τοποθέτηση στηθαίου συγκράτησης, αμέσως μετά τη στροφή στο Φονέα, ελαχίστου μήκους 80 μ. Στο αριστερό όριο του δρόμου κατασκευάστηκε κράσπεδο
-Σε άλλα σημεία του δρόμου τοποθετήθηκαν στηθαία συγκράτησης, κατασκευάσθηκε επενδεδυμένη τάφρος από οπλισμένο σκυρόδεμα, έγινε αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε επιλεγμένες θέσεις
-Πρώτη είσοδος Αγ. Νικολάου: Πριν από την 1η είσοδο του Αγ. Νικολάου σε μήκος 100 μέτρων περίπου κατασκευάσθηκε επενδεδυμένη τάφρος από οπλισμένο σκυρόδεμα
-Δεύτερη είσοδος Αγ. Νικολάου: Μεταφέρθηκε ο υπάρχων στύλος οδοφωτισμού πίσω από το υφιστάμενο στηθαίο
-Νομιτσή: Σε μήκος περίπου 20 μ. επανακατασκευάστηκε το επίχωμα της οδού και κατασκευάστηκε τοίχος βαρύτητας.
 
Καλόγρια
Με τις εργασίες αυτές έχει ολοκληρωθεί το 90% του έργου και απομένει η κατασκευή της διαπλάτυνσης του κόμβου της Καλόγριας στη Στούπα. Εκεί προβλέπεται να γίνει διαπλάτυνση του κόμβου με επέκταση της αριστερής λωρίδας κατά πλάτος 2,50 μέτρων και σε μήκος έως 70 μέτρα από την κάθετη οδό. Καθώς προβλέπεται απαλλοτρίωση, πρέπει να μετακινηθεί στύλος της ΔΕΗ και να καθαιρεθεί υφιστάμενη περίφραξη.
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της παράτασης ολοκλήρωσης του έργου.
Η πίστωση για τη μεταφορά του στύλου θα διατεθεί από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων του 2017.

Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις