Θερινό Σχολείο: «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»

Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2019 13:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2019 13:16
Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 
Το 1ο e-learning Θερινό Σχολείο πρόκειται να διεξαχθεί από αύριο 8 έως 21 Ιουλίου με τίτλο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΕΑΠ.
Το Θερινό Σχολείο σχεδιάστηκε για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς και άλλους ερευνητές και απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς και επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τα θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και με την Πολιτική Προστασία. Διεξάγεται, δε, αποκλειστικά μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας), και οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων.
Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο θα εκπαιδευτούν στους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων και θα μάθουν να σχεδιάζουν/ προτείνουν τρόπους πρόληψής τους. Επίσης, θα εκπαιδευτούν στις πλέον πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους.
Ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η κλιματική αλλαγή, η ταχεία αστικοποίηση και η διεθνής αλληλεξάρτηση των οικονομιών, αυξάνουν την ευαισθησία μιας κοινωνίας έναντι φυσικών κινδύνων. Οι σεισμοί, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες είναι μερικά μόνο παραδείγματα φυσικών κινδύνων που αποτελούν μείζονες προκλήσεις για την κοινωνία. Αντίστοιχοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι αποτελούν οι εκρήξεις μεγάλης κλίμακας, τα ατυχήματα/αστοχίες σε εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, οι αστοχίες φραγμάτων κ.ά. Η πρόληψη, η ορθή διαχείριση και η βέλτιστη αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων αποτελούν σήμερα μεγάλες προκλήσεις παγκοσμίως. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, το θέμα της έρευνας σχετικά με τους κινδύνους αυτούς αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα.
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.
Επιστημονικός υπεύθυνος Θερινού Σχολείου: Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου, καθηγητής ΕΑΠ, τηλ. 2610.367769.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις