Θετικά σχόλια για το Τμήμα Βιολογικών και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών του ΤΕΙ

Πρώτη Δημοσίευση: 14/12/2012 22:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/12/2012 22:45

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη η διαδικασία της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών αξιολογητών στο Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας και η διοίκηση του ιδρύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τα θετικά σχόλια που ακούστηκαν από τους αξιολογητές.
Η επιτροπή που βρέθηκε στο ΤΕΙ Καλαμάτας [με απόφαση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. (1727/24-9-2012) και της προβλεπόμενης από το νόμο κλήρωσης για σύσταση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης] απαρτιζόταν από τους εξής εξωτερικούς αξιολογητές:
-Prof. Sophia Kathariou, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, U.S.A.
-Dr. Eleni Maloupa, Senior Researcher, Agricultural Research Center of Northern Greece, National Agricultural Research Foundation, (NAGREF), Thessaloniki, Greece
-Prof. Thomas Panagopoulos, Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, University of Algarve, Faro, Portugal
-Prof. George Vellidis, University of Georgia, Tifton, Georgia, U.S.A.

Εντυπωσιασμένοι από τις υποδομές
Σε χθεσινή ανακοίνωση του ΤΕΙ και της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας σημειώνεται: «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 12 Δεκεμβρίου 2012 η διαδικασία επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών του Τμήματος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (BIO.ΘΕ.Κ.Α.) της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας».
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικών Αξιολογητών χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επιτυχής, καθώς από τις δηλώσεις των ίδιων των μελών της, στο πέρας της επιτόπιας επίσκεψης, προέκυψε ότι έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, και σε ορισμένα σημεία εντυπωσιασμένοι, από τις υποδομές του Τμήματος ΒΙΟΘΕΚΑ και γενικότερα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, από το εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη Ε.Π. και επιστημονικούς/εργαστηριακούς συνεργάτες), από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, καθώς και από το παρεχόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο».

Προτάσεις για αδυναμίες
«Επιπλέον, τα μέλη της επιτροπής έκαναν εποικοδομητικές προτάσεις για αδυναμίες που διαπίστωσαν και έδωσαν έμφαση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διασύνδεσης του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και της ισχυρότερης εμπλοκής του στη διεκδίκηση διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων για την άντληση τεχνογνωσίας και πόρων.  
Πρόκειται για το δεύτερο Τμήμα της Σχολής, μετά το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, που ολοκληρώνει με επιτυχία την εξωτερική του αξιολόγηση, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, καθώς το γεγονός αυτό ανοίγει το δρόμο για την οργάνωση αυτοδύναμων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο άμεσο μέλλον.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 15/12/2012 με την κατάθεση από μέρους της επιτροπής της σχετικής Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος στην ΑΔΙΠ» καταλήγει η ανακοίνωση.
Μ.Ν.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις