Θεωρήθηκαν οι χάρτες σ’ ολόκληρη τη Μεσσηνία – Έρχεται το δασολόγιο

Πρώτη Δημοσίευση: 03/01/2017 10:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/01/2017 10:15
Το τελευταίο βήμα πριν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών για την απόκτηση του Δασολογίου, η θεώρηση των δασικών χαρτών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, υπογράφηκε στο τέλος του 2016, την περασμένη Παρασκευή, από το διευθυντή Δασών Γιώργο Σωτηρόπουλο.
Όλα πλέον είναι έτοιμα για την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ακόμη και ο προσδιορισμός του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των χαρτών, το οποίο κυμαίνεται από τα 20 μέχρι τα 3.600 ευρώ. Η διαδικασία προχωρά από τις δασικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το κόστος ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες είναι τεράστιο και παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και σε χρηματοδότηση.
Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, ωστόσο περιθώρια άλλων αναβολών για την απόκτηση του Δασολογίου δεν υπάρχουν. Η δημιουργία του είναι υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα με την υπογραφή του 3ου μνημονίου.
Στη Μεσσηνία έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες του Ασπροχώματος, του Αντικαλάμου, της Σπερχογείας, της Θουρίας και της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης. Εκκρεμούσε η θεώρηση και κύρωση των χαρτών της Καλαμάτας και των Λαιίκων, όπου φαίνεται ότι υπήρχαν αρκετά θέματα με δασικές εκτάσεις την κυριότητα των οποίων ισχυρίζονται ότι κατέχουν ιδιώτες.
Με την απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή ο διευθυντής Δασών θεωρήθηκαν πλέον όλοι οι χάρτες του νομού, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από το 2014 από ιδιωτικά γραφεία με οδηγίες των δασικών υπηρεσιών του νομού. Στην απόφαση αυτή σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «η Υπηρεσία επιφυλάσσεται, μετά το στάδιο της ανάρτησης, να προβεί σε αναμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών, στην περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές χαρακτηρισμών των εκτάσεων που διέλαθαν της προσοχής της Διοίκησης σχετικά:
-με τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις
-με την παράλειψη απεικόνισης σε αυτόν διοικητικών πράξεων (αναδασωτέες, παραχωρητήρια, αποτερματισμοί, όρια εποικισμού, αποφάσεις δικαστηρίων Ν.248/76, κληροτεμαχίων, όρια εγκεκριμένων οικισμών, τελεσίδικων αποφάσεων δικαστηρίων κ.λπ.) που θα έπρεπε να είναι αποτυπωμένες
-με τη διαπίστωση ότι εμφιλοχώρησε πλάνη της διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων τους, λόγω της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των διαταγών του ΥΠΕΝ, στο σύντομο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του Ν.4389/2016, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
-με τη διαπίστωση της ύπαρξης προφανών σφαλμάτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έως την κύρωση των δασικών χαρτών».
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, οι δασικοί χάρτες θα αναρτηθούν για διάστημα δύο μηνών. Αντίρρηση για το περιεχόμενο των χαρτών θα μπορεί να υποβάλει όποιος έχει έννομο συμφέρον, έναντι τέλους όμως, ώστε να αποφευχθεί, όσο είναι δυνατό, μια «καταιγίδα» ενστάσεων, που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στην προώθηση της διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οι περιοχές των δασικών χαρτών για τις οποίες δε θα υπάρχουν αμφισβητήσεις, θα θεωρούνται άμεσα. Αντίθετα, οι περιοχές για τις οποίες έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις θα θεωρούνται αφού εκδικαστούν οι ενστάσεις από ειδική αρμόδια επιτροπή.
Το ύψος των τελών αντιρρήσεων έχει προσδιοριστεί ως εξής:
–20 ευρώ για έκταση έως και 100 τ.μ
–45 ευρώ για έκταση έως και 1.000 τ.μ.
–135 ευρώ για έκταση πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5 στρέμματα
–450 ευρώ για έκταση πάνω από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα
–900 ευρώ για έκταση πάνω από 20 στρέμματα έως και 100 στρέμματα
–1.800 ευρώ για έκταση πάνω από 100 στρέμματα έως και 300 στρέμματα
–3.600 ευρώ για έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων.
Από το ειδικό τέλος αντιρρήσεων εξαιρούνται οι εξής περιοχές:
–περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού
–περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.
–περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
–εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις