"Καθαρό" το 1ο Γυμνάσιο από ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Πρώτη Δημοσίευση: 25/04/2019 16:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 25/04/2019 16:28
Ολοκληρώθηκαν οι μετρήσεις όσον αφορά σε διάφορες παραμέτρους των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τα οποία αναπτύσσονται στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας (Βασιλέως Κωνσταντίνου και Φαρών). Οι τιμές, σύμφωνα με το Δήμο, καταγράφηκαν από έναν κινητό σταθμό μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, ο οποίος παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε. Τα επίπεδα των τιμών ανά παράμετρο βρίσκονται πολύ κάτω από τα αυστηρότερα όρια που έχουν θεσπισθεί. Από χθες, το όχημα που κάνει μετρήσεις βρίσκεται στον αύλειο χώρο του συγκροτήματος του πρώην Πολυκλαδικού. Αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία στο συγκεκριμένο σημείο, στη συνέχεια θα γίνουν μετρήσεις και σε άλλα σχολεία.
Πρόβλημα ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης δεν υπάρχει, αλλά η κατάσταση θα αποτυπωθεί ακριβώς με αυτό το όχημα τελευταίου τύπου. Σημειώνεται πως ο Δήμος Καλαμάτας έχει και ορισμένα σταθερά σημεία, στα οποία διενεργούνται μετρήσεις, αλλά με μηχανήματα που δεν είναι τελευταίου τύπου.
Υπενθυμίζεται ότι το όχημα διαθέτει έναν συχνοεπιλεκτικό σταθμό μέτρησης του οίκου Narda που μετρά σε διάφορες φασματικές περιοχές στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 6GHz, υπολογιστή, UPS και εκτυπωτή, θέσεις χειριστών, ηλιακά πάνελ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, μεταξύ άλλων. Σημειώνεται δε ότι όλες τις δαπάνες κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης και επισκευής για το όχημα αυτό καλύπτει η ΕΕΑΕ.



Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις