Και επισήμως η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας έγινε ΑΕ ΟΤΑ

Πρώτη Δημοσίευση: 16/02/2017 19:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2017 19:17
Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 904375, καταχωρήθηκε την 1η Φεβρουαρίου το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», το διακριτικό τίτλο «ΒΙ. ΣΦ. Α. ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α» και ήδη με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Κ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αριθμό ΓΕΜΗ 14836345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, το οποίο περιέλαβε την τροποποίηση του περί Επωνυμίας άρθρου 1 και του περί Σκοπού άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.
Τα δε άρθρα 1 και 3 του καταστατικού τροποποιήθηκαν και έχουν ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 1
Κατόπιν της από 30.06.2015 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε σε «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής σε «Κ.Α.Κ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι η συντήρηση και εκμετάλλευση της κεντρικής αγοράς του Δήμου Καλαμάτας.
Επίσης, σκοπό της εταιρείας αποτελεί η λειτουργία, συντήρηση και εκσυγχρονισμός των βιομηχανικών σφαγείων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και η κερδοσκοπική εκμετάλλευση αυτών.


Προσθήκη νέου σχολίου

CAPTCHA
Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή γραμμένα με greeklish ή δεν θα δημοσιεύονται. Συμπληρώστε τον αριθμό της εικόνας. Αυτή η ερώτηση γίνεται για να διαπιστωθεί εάν είστε άνθρωπος ή όχι και για την αποτροπή αυτοματοποιημένων υποβολών spam.

Σχετικές Ειδήσεις