Και ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος αναφέρεται σε «έργα που έχουν σταματήσει» στο λιμάνι της Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 12/07/2019 19:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/07/2019 19:15
Αναπάντητο παραμένει εδώ και μέρες το εύλογο ερώτημα, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις Γιώργου Λεβεντάκη και Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με τα 2.425.000 ευρώ για το λιμάνι Κυπαρισσίας (ΑΔΑ: 9ΝΔΨ465ΧΙ8-Χ4Ε). Πλέον, είναι επιβεβλημένο να δοθεί απάντηση στο εάν η υπογραφή νέας χρηματοδότησης είναι για να πληρωθεί η «παλιά» εργολαβία ή για να υλοποιηθεί νέο έργο!
Κι ενώ δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα, σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας και αποτυχών να εκλεγεί υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κ. Λεβεντάκη, Ζαχαρίας Κανελλόπουλος, αφού τονίζει ότι η ανοικτή επιστολή του κ. Λεβεντάκη σε απάντηση στον κ. Τατούλη «βάζει τα πράγματα στην σωστή θέση τους και αποκαθιστά την αλήθεια», αναφέρεται σχετικά με τη «νέα» χρηματοδότηση σε «έργα που έχουν σταματήσει εδώ και μήνες»!
Τα έργα που ισχυρίζεται ο κ. Κανελλόπουλος ότι έχουν σταματήσει, προφανέστατα θα είναι στην εργολαβία του έργου με τίτλο «Επισκευή προσήνεμου μόλου Κυπαρισσίας», σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, γιατί αυτό και μόνο αυτό το έργο εκτελείται στο λιμάνι.
Αντικείμενο της εργολαβίας, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του έργου, είναι «η αποκατάσταση των ζημιών του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του Λιμένος Κυπαρισσίας στη θέση συμβολής, της επέκτασής του, με τον παλαιό μόλο».
Σύμφωνα δε με τον τεχνικό φάκελο του έργου, προβλεπόταν να υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του λιμένα Κυπαρισσίας στη θέση συμβολής της επέκτασής του με τον παλαιό μόλο και συγκεκριμένα: 1. Στην εξωτερική θωράκιση του μόλου στο εν λόγω σημείο από φυσικούς και τεχνητούς ογκολίθους (ακρόποδα των 9.0m 3 ), η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, με αποτέλεσμα πλέον η κυματική ενέργεια να μην εκτονώνεται και να δρα ευθέως επί του έργου. 2. Στην αποκατάσταση των ζημιών του κρηπιδότοιχου καθώς και του δαπέδου του κρηπιδώματος του νεοκατασκευασμένου προσήνεμου μόλου (σε μήκος περίπου 50m, στο τμήμα Α-Α1) στην περιοχή συμβολής του με το παλιό τμήμα. 3. Στην αποκατάσταση των ζημιών του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού. Δια γυμνού οφθαλμού φαίνεται ότι οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους, πλην ίσως της αποκατάστασης των ζημιών του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και τι άλλο; Ποια έργα, άραγε, έχουν σταματήσει; Στο συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επισκευή προσήνεμου μόλου Κυπαρισσίας», που υπεγράφη μεταξύ του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας στις 20 Απριλίου 2018 και δημοσιεύτηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΨΒΠΣ7Λ1-3ΕΦ, αναφέρεται: «Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι 16-10-2018. Για ενδεχόμενη παράταση προθεσμίας του έργου έχει εφαρμογή το άρθρο 147 του Ν. 4412/16».
Δόθηκε παράταση; Κι αν δόθηκε, μέχρι πότε; Γιατί από τις 16 Οκτωβρίου 2018 έχουν παρέλθει 8 μήνες. Δεν έχει περατωθεί το έργο;
Στη δήλωση του Ζαχαρία Κανελλόπουλου σημειώνεται επί λέξει: «Η χθεσινή ανοικτή επιστολή του νέου Δημάρχου Τριφυλίας κ. Γεωργίου Λεβεντάκη προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, σε απάντηση δηλώσεων του τελευταίου, σχετικά με την χρηματοδότηση του Λιμένος της Κυπαρισσίας, ύψους 2.400.000 Ευρώ, βάζει τα πράγματα στην σωστή θέση τους και αποκαθιστά την αλήθεια. Πράγματι, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Γεώργιος Λεβεντάκης έκανε πράξη άμεσα αυτό, το οποίο υποσχέθηκε: ότι αν εκλεγεί Δήμαρχος, θα τρέξει όλα τα μεγάλα και σοβαρά θέματα του Δήμου μας, και μάλιστα με άμεση προτεραιότητα το Λιμάνι της Κυπαρισσίας, όχι από την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά από την επόμενη των εκλογών, την 3η Ιουνίου. Αυτό ασφαλώς για να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος, μέχρι της αναλήψεως και τυπικά των καθηκόντων του. Και αυτό έκανε. Από την πρώτη ημέρα στην Αθήνα, στα Υπουργεία, για την χρηματοδότηση της συνέχισης των έργων στο Λιμάνι της Κυπαρισσίας, τα οποία έχουν σταματήσει εδώ και μήνες. Η χρηματοδότηση δεν είχε εξασφαλιστεί μέχρι και τις 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου 2019 έως 5 Ιουλίου 2019. Ένας μήνας επίμονης προσπάθειας και συνεχών παρεμβάσεων έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, την έγκριση της χρηματοδότησης, για την συνέχιση των έργων αποκατάστασης του Λιμένος της Κυπαρισσίας. Αυτή ήταν μια μεγάλη προσωπική επιτυχία και αποτέλεσμα των προσπαθειών του νέου Δημάρχου μας κ. Γεωργίου Λεβεντάκη, για ένα έργο πνοής και ανάπτυξης όλης της Τριφυλίας».
Μετά και αυτή τη δήλωση και σε συνδυασμό με τη δημόσια τοποθέτηση, δια της ανοικτής επιστολής προς τον κ. Τατούλη, του κ. Λεβεντάκη, ενισχύονται τα ερωτήματα: Η χρηματοδότηση που αναφέρεται στην απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 9ΝΔΨ465ΧΙ8-Χ4Ε αφορά νέο έργο, όπως ο Κωδικός και η ονομασία αναφέρουν, ή με αυτή θα εξοφληθεί η εργολαβία στο λιμάνι που ήδη έχει υλοποιηθεί; Γιατί ο κ. Λεβεντάκης προσκαλεί και προκαλεί την Περιφέρεια να δημοσιεύσει επίσημα έγγραφα σχετικά με τη χρηματοδότηση και παράλληλα ζητά να απαντήσει «γιατί ο εργολάβος, του εν λόγω έργου, είχε σταματήσει, προ πολλού, κάθε ενέργεια για τη συνέχισή του».
O κ. Κανελλόπουλος κάνει λόγο «για τη χρηματοδότηση της συνέχισης των έργων στο Λιμάνι της Κυπαρισσίας, τα οποία έχουν σταματήσει εδώ και μήνες». Έργο ένα υπάρχει. Ένα. Αυτό που ήδη έχει εκτελεστεί. Δεύτερο δεν υπάρχει. Μόνο μελέτη υπάρχει (σ.σ. γράψαμε σχετικά στο φύλλο της Κυριακής στο «Θ») για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας και απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη» και «Έγκριση Τεχνικού Φακέλου του έργου επείγοντος χαρακτήρα με τίτλο: “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας και απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη”, προϋπολογισμού 2.424.610,63 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, του Δήμου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, η οποία έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
Όμως, χρηματοδότηση δεν εξασφαλίστηκε έγκαιρα τότε και πλέον έκτακτη ανάγκη δεν υφίσταται. Και για το έργο αυτό δεν υπάρχει ΜΠΕ. Μόλις δύο μέρες πριν από τις εκλογές εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την υλοποίησή του, που είναι αυτή της απόφασης με ΑΔΑ: 9ΝΔΨ465ΧΙ8-Χ4Ε. Έχει σχέση αυτή η χρηματοδότηση με την εργολαβία που ήδη έχει εκτελεστεί; Ποιες εργασίες του έργου «Επισκευή προσήνεμου μόλου Κυπαρισσίας» δεν έχουν εκτελεστεί; Δεν υπήρχαν ή δεν υπάρχουν πια, μήπως, τα 2,3 εκ. ευρώ που είχε «εξασφαλίσει» ο κ. Χαρίτσης το 2016; Τι, τελικά, συμβαίνει;

Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις