Κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές της Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 19/05/2017 09:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/05/2017 09:16
Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, μελέτη έργου που αφορά σε κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κ.λπ., προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, περιλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις:
α) κατασκευή βορείου πεζοδρομίου οδού Αθηνών από σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη έως την οδό Μπούτου, μήκους 650 μέτρων. Το πλάτος του πεζοδρομίου θα είναι μεταβαλλόμενο, όπως αυτό ορίζεται κατά κύριο λόγο από το βόρειο άκρο της υφιστάμενης τομής επί του ασφαλτοτάπητα του δικτύου ύδρευσης έως τα όρια των ιδιοκτησιών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα.
Στα σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση οχημάτων, θα προβλεφθεί ταπείνωση του πεζοδρομίου, με τελικό ύψος κρασπέδου 7 εκατοστά, με δημιουργία κατάλληλης κλίσης έως την προσαρμογή στο τελικό υψόμετρο: 15 εκατοστά
Β) κατασκευή πεζοδρομίου οδού Ανθέων βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών, από την οδό Παμίσου (ανατολικά, πριν την οδό Σουρή) έως τη Λαγκαδά (δυτικά, μετά το 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό), μήκους 215 μέτρων, με μεταβαλλόμενο πλάτος 2 έως 2,5 μέτρα.
Στο τμήμα από την οδό Πολυδούρη έως τη Λαγκάδα, μήκους 120 μέτρων, θα γίνει αντικατάσταση του παλιού κατεστραμμένου αγωγού ομβρίων, με νέο αγωγό (τσιμεντοσωλήνα) Φ600, ενώ ενδιάμεσα θα κατασκευαστούν φρεάτια συλλογής ομβρίων με χυτοσιδηρές σχάρες. Τέλος, θα γίνει υποδομή για δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, που θα περιλαμβάνει σωλήνα Φ110 και αγωγό από χαλκό.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις