Λιμάνι Κυπαρισσίας: Έχει ολοκληρωθεί η «Επισκευή προσήνεμου μόλου»;

Πρώτη Δημοσίευση: 09/09/2019 10:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/09/2019 10:42
Την Τετάρτη 28 Αυγούστου σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη «διπλή» ψήφο της προέδρου της, Ντίνας Νικολάκου, έγινε ανάθεση της σύμβασης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ», προϋπολογισμού 2.425.000 ευρώ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» που έδωσε μέση έκπτωση 20,16%, με το συνολικό ποσό σύμβασης να ανέρχεται σε 1.936.020,77 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η «διπλή» ψήφος της προέδρου της Ο.Ε. απαιτήθηκε για να εγκριθεί η απόφαση καθώς στη συνεδρίαση μετείχαν 6 μέλη της Ο.Ε. εκ των οποίων ο Νίκος Πατσαρίνος, ο Νίκος Γόντικας και ο Παναγιώτης Γκανάς μειοψήφισαν με σειρά τεκμηριωμένων επιχειρημάτων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που είχε γίνει για την ανάθεση του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. είχε δώσει αρχικά προσφορά με μέση έκπτωση 13,96%, ενώ με την όλη ακολουθούμενη διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου είχαν διαφωνήσει έντονα οι προαναφερθέντες περιφερειακοί σύμβουλοι και σε συνεδρίαση της Ο.Ε. που διεξήχθη στις 26 Ιουλίου αλλά και τότε με τη «διπλή» ψήφο της προέδρου της, Ντίνας Νικολάκου, ελήφθη απόφαση. Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» , με ανάδοχο την ίδια εταιρία, ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε., άραγε, έχει ολοκληρωθεί; Σύμφωνα με το φυσικό του αντικείμενο «Το έργο αφορά σε εργασίες που Θα γίνουν για την αποκατάσταση των ζημιών του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του λιμένα Κυπαρισσίας στη θέση συμβολής, της επέκτασης του, με τον παλαιό μόλο και συγκεκριμένα: • Στην εξωτερική θωράκιση του μόλου στο εν λόγω σημείο από φυσικούς και τεχνητούς ογκόλιθους (ακρόποδα των 9,0μ3), η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς με αποτέλεσμα πλέον η κυματική ενέργεια να μην εκτονώνεται και να δρα ευθέως επί του έργου. • Στην αποκατάσταση των ζημιών του κρηπιδότοιχου καθώς και του δαπέδου του κρηπιδώματος του νεοκατασκευασμένου προσήνεμου μόλου (σε μήκος περίπου 50 μ. στο τμήμα Α-Α1) στην περιοχή συμβολής του με το παλιό τμήμα • Στην αποκατάσταση των ζημιών του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού. Με την υλοποίηση των ανωτέρω έργων αποκαθίστανται οι ζημιές που έχει υποστεί ο λιμένας Κυπαρισσίας στο εν λόγω σημείο, προστατεύεται το υπολειπόμενο τμήμα του παλαιού και νέου προσήνεμου μόλου καθώς και η λιμενολεκάνη. Οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥΣ”, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 3885/οικ./26-08-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΜ7Λ1-ΡΣΣ) απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως είναι γνωστό, για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, που είναι ο «Κύριος του έργου», της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ο «Φορέας υλοποίησης», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ο «Υπόλογος» και του δήμου Τριφυλίας, που είναι ο «αντισυμβαλλόμενος». Πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας είναι ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος, ο οποίος στις εκλογές του 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Παναγιώτη Κατσίβελα και στις εκλογές του Μαΐου του 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Λεβεντάκη αποτυγχάνοντας να εκλεγεί. Μέλος της Λιμενικής Επιτροπής Μεσσηνίας, διορισμένη ως αντιπρόσωπος της διοίκησης, είναι η δικηγόρος και νεοεκλεγείσα επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δ.Σ. Τριφυλίας, Χάιδω Παναγιωτοπούλου, αναπληρούμενη από το δικηγόρο Γεώργιο Βαρβαρρήγο του Χρήστου. Η Λιμενική Επιτροπή Μεσσηνίας σε συνεδρίασή της στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, συζήτησε για την προγραμματική σύμβαση του έργου και αποφάσισε και όρισε «εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Σύµβασης, τον Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Μεσσηνίας κο Ζαχαρία Κανελλόπουλο, µε αναπληρωτή του την κα Χάιδω Παναγιωτοπούλου, δικηγόρο και µέλος της Λ.Ε.». Μήπως, άραγε, μπορούν ο κ. Κανελλόπουλος και η κα Παναγιωτοπούλου, ως μέλη του Λιμενικού Ταμείου, που είναι ο «κύριος του έργου», να ενημερώσουν με στοιχεία εάν μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το έργο «Επισκευή προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας» ή όχι; Κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και ποιες εργασίες απομένουν για να ολοκληρωθεί; Και, επίσης, γιατί στη Δι@υγεια είναι δημοσιευμένες 5 Εντολές Πληρωμής συνολικού ποσού 1.184.504,52 ευρώ, ενώ στο συμφωνητικό για την εκτέλεση εργασιών του έργου το γενικό σύνολο της προσφοράς που εδόθη από την ανάδοχο εταιρεία, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,01%, ανέρχεται σε 1.126.680,49 ευρώ; Πάντως, η νέα Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα «ανοίγει» φακέλους έργων για εξονυχιστικούς ελέγχους και, μαθαίνουμε, ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται και όλες οι εργολαβίες στο λιμάνι της Κυπαρισσίας στο οποίο έχουν «πέσει» και «πέφτουν» πολλά εκατομμύρια ευρώ αλλά λιμάνι ως λιμάνι με ασφάλεια ελλιμενισμού και λειτουργικότητα δεν υπάρχει...Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις