Μέσα στο Φεβρουάριο το Leader (αγροτουρισμός)

Πρώτη Δημοσίευση: 21/01/2019 12:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/01/2019 12:54
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 αναμένεται - μετατίθεται τελικά η προκήρυξη των ιδιωτικών έργων του LEADER (CLLD – Community Led LocalDevelopment) Μεσσηνίας 2014 – 2020, με τίτλο «ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020».
Όλα είναι σχεδόν έτοιμα εδώ και καιρό, όπως είχαμε ξαναγράψει, με προκηρύξεις δημοσίων έργων να έχουν ήδη προκηρυχθεί, αλλά το μέρος των ιδιωτικών έργων ξέμεινε στη… γραφειοκρατία.
Υποτίθεται ότι το 2020 τελειώνει το ΕΣΠΑ 2014-2020 (υποσύνολο του οποίου είναι και το πρόγραμμα αγροτουρισμού Leader), αλλά, όπως πάντα, θα έχει την προβλεπόμενη παράταση μέχρι και το 2022…
Συγκεκριμένα, αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και, κυρίως, η ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (μέσω του οποίου θα κατατίθενται οι προτάσεις), προκειμένου να προκηρυχθεί το LEADER (CLLD – Community Led LocalDevelopment) Μεσσηνίας 2014 – 2020, με τίτλο «ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020». Βεβαίως, η αναμονή αυτή χαρακτηρίζει και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα Leader 2014 – 2020 και όχι μόνο το πρόγραμμα της Μεσσηνίας.
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ έχει οριστεί ολόκληρη η Μεσσηνία (Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Καλαμάτας, πλην Δ.Κ. Καλαμάτας, Δήμος Μεσσήνης, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δήμος Τριφυλίας).
 
ΑΓΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗ
Η δημοφιλέστερη κατηγορία επενδύσεων, σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα Leader- και αναμενόμενα και στο ερχόμενο-είναι εκείνη που αφορά στον τουρισμό και την εστίαση, που φυσικά είναι επιλέξιμη.
Οι δραστηριότητες για το ερχόμενο πρόγραμμα αφορούν στην ίδρυση / δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω συγκεκριμένους τομείς:
-Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων
-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
-Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών»
-Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων
-Εστίαση και αναψυχή (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, αναψυκτήρια κ.λπ.)
-Χώροι αναψυχής μέσα στους παραγωγικούς χώρους (βιωματικός τουρισμός, οινοτουρισμός, επισκέψιμα αγροκτήματα)
-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (καταδυτικός τουρισμός, ποδηλατικός κ.λπ.), ταξιδιωτικά γραφεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δε συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες των τουριστικών καταλυμάτων (κυρίων και δευτερευόντων), αλλά και εκείνες της Εστίασης – Αναψυχής, καθώς και αυτές των Χώρων Αναψυχής και Εναλλακτικού Τουρισμού. Δηλαδή, πάρα πολλές, με συνήθη μεγάλη ζήτηση, αλλά με συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό υποδράσης, μόλις 3.050.000 ευρώ και μόλις 1.675.000 ευρώ επιδοτήσεις.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιμέρους επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι έως και 600.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το ποσό όλες οι δαπάνες αφορούν στον επενδυτή.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το χρηματοδοτικό σχήμα της υποδράσης για τον Τουρισμό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα Leader Μεσσηνίας, είναι το εξής:
Συνολικός προϋπολογισμός: 3.050.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη (επιδοτήσεις): 1.675.000 ευρώ
Ιδιωτική συμμετοχή (επενδυτών): 1.375.000 ευρώ
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•Περιορισμένος προϋπολογισμός έργων: Με δεδομένα πια απολύτως τα κρίσιμα μεγέθη (συνολικό ποσό επιδοτήσεων για όλες τις υποψήφιες επενδύσεις -και καταλυμάτων και εστίασης και εναλλακτικού τουρισμού- μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτική πρόταση) μπορούμε να υπολογίσουμε πολύ εύκολα τις «τυχερές» προτάσεις που θα πάρουν τελικά επιδότηση.
Εάν υποθέσουμε ότι οι προτάσεις που θα γίνουν θα έχουν προϋπολογισμό η κάθε μία (κατά μέσο όρο) 200.000 ευρώ (δημιουργία / χτίσιμο εξ αρχής όχι πλέον των 120-150 τ.μ. και υποδομές και περιβάλλων χώρος και εξοπλισμός), τότε θα επιδοτηθούν τελικά 16-17 επενδύσεις.
•Ζήτηση / Ανταγωνισμός: Πρέπει ακόμα να σημειωθεί: 1) ότι, ενώ ο συνολικός διαθέσιμος παραπάνω προϋπολογισμός μπορεί να κρίνεται εκ πρώτης όψεως περιορισμένος, πάντα υπάρχει η πιθανότητα μικρής αύξησης στη συνέχεια, 2) ότι στην… αποσυμπίεση της αναμενόμενης ζήτησης / ανταγωνισμού πιθανώς να βοηθήσει το γεγονός ότι το 2017 και το 2018 «έτρεξαν» προγράμματα ΕΣΠΑ (για νέες τουριστικές επιχειρήσεις και για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών επιχειρήσεων) τα οποία προσέλκυσαν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Βεβαίως, δεν πρέπει, παράλληλα, να αγνοηθεί το γεγονός ότι οι «αποτυχόντες» των προηγούμενων προγραμμάτων –μάλιστα με σχετικά πολύ καλή ετοιμότητα και ωριμότητα φακέλων- λογικά θα στραφούν μαζικά προς το Leader…
Θα δείξει…
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής / βαθμολόγησης κάθε πρότασης θα είναι (περιληπτικά) 16 (όχι και λίγα):
1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης και πληρότητα ως προς τα βαθμολογούμενα δικαιολογητικά
2. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (ανάλογα με το βαθμό εξασφάλισης των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών)
3. Σύσταση φορέα (ανάλογα με το εάν έχει συσταθεί ή όχι ο φορέας που απαιτείται)
4. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
5. Επαγγελματική εμπειρία (προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)
6. Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης
7. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών (στο κριτήριο αυτό ο αγρότης παίρνει άριστα, ο μη αγρότης 0)
8. Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας (εάν ο επενδυτής είναι γυναίκα παίρνει παραπάνω μόρια)
9. Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας (επενδυτής / ες κάτω των 35 ετών παίρνει/ουν επίσης παραπάνω μόρια)
10. Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)
11. Προτεραιότητες υπο-δράσης (πρώτα Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ταξιδιωτικά γραφεία και, μετά, Καταλύματα, εστίαση)
12. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων / προτύπων
13. Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
14. Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική (Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτήριο - Παραδοσιακός οικισμός)
15. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
16. Προστασία περιβάλλοντος (Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%)
 
ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ LEADER
•Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμοι τομείς είναι: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Ξύδι, Γάλα, Αυγά, Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια), Ζωοτροφές, Ελαιούχα Προϊόντα (όπως ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου, εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων - εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά (όλα συμπεριλαμβανομένων των φραγκόσυκων), Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε μόλις 400.000 ευρώ.
•Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν (π.χ. παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής).
Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 400.000 ευρώ.
Τα βαθμολογικά κριτήρια (για όλες της δράσεις του leader) είναι ίδια, με πρόσθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση κριτηρίου ενίσχυσης της απασχόλησης, παραγωγής προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου και καινοτομίας.
•Ενίσχυση της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση (προς μη γεωργικά προϊόντα – μη τρόφιμα), και του εμπορίου.
Ποσοστό της επιδότησης 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.
•Ενίσχυση επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, με επιδότηση 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 200.000 ευρώ
•Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση της Χειροτεχνίας, με επιδότηση έως 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 140.000 ευρώ.
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις