Μερική κύρωση δασικών χαρτών στη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 09/03/2018 08:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/03/2018 08:11
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΗΨΗΟΡ1Φ-7ΛΙ), με την οποία κυρώθηκαν μερικώς οι δασικοί χάρτες 274 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου – Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας), όπως γνωστοποιεί σχετικά με τη μερική κύρωση δασικών χαρτών η Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με το νόμο, ο κυρωμένος δασικός χάρτης από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική Αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και τα οποία αποτελούν δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.



Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις