Με απόφαση Αλ. Χαρίτση 44 οκταμηνίτες στο Δήμο Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 15/03/2019 08:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/03/2019 08:04
Τη σύναψη 44 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε χθες με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης.
Συνολικά ενέκρινε 104 τέτοιες θέσεις σε τρεις Δήμους της Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έχει βασισθεί:
-στις εισηγήσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2019, στους φορείς αρμοδιότητάς τους  
-στις ανάγκες των φορέων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως 8 μήνες.
Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις