Μόνο για το 30% των ζημιών αποζημιώνονται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο το 2015

Πρώτη Δημοσίευση: 14/11/2017 10:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/11/2017 10:00
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε
 
 
Η αποζημίωση των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 21ης Σεπτεμβρίου του 2015 σε περιοχές της Καλαμάτας καθορίσθηκε με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.
Η απόφαση, όπως αναφέρεται σε αυτή, στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της Καλαμάτας και υπέστησαν ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο. Εντούτοις, η κρατική αποζημίωση που εγκρίθηκε φτάνει μόνο μέχρι το 30% της ζημιάς.
 
Το 30%
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η επιχορήγηση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή που οριοθετήθηκε από τη σχετική υπουργική απόφαση. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία έχουν καταγραφεί από την αρμόδια επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τον ανεμοστρόβιλο.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός 4 ετών από την επέλευση του ανεμοστρόβιλου και συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας.
 
Δικαιολογητικά
Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έπειτα από προσκόμιση των εξής εγγράφων - δικαιολογητικών:
-Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλαδή Δήμο και δημοτικό διαμέρισμα
-Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών
-Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν.2576/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση
-Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης) δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας
-Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου των τελευταίων 30 ημερών περί μη πτώχευσης
-Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.
-Δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται από σχετική υπουργική απόφαση.
Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 


Προσθήκη νέου σχολίου

CAPTCHA
Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή γραμμένα με greeklish ή δεν θα δημοσιεύονται. Συμπληρώστε τον αριθμό της εικόνας. Αυτή η ερώτηση γίνεται για να διαπιστωθεί εάν είστε άνθρωπος ή όχι και για την αποτροπή αυτοματοποιημένων υποβολών spam.

Σχετικές Ειδήσεις