Νέα ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για μεταφορά μαθητών στη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 15/02/2017 18:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/02/2017 18:36
Νέα ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για 32 άγονα και 8 καινούργια δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στη Μεσσηνία με ταξί προκήρυξε η Αντιπεριφέρεια  Μεσσηνίας.
Η υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές έως τα μεσάνυχτα στις 19 του μήνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα συγκεκριμένα δρομολόγια ανέρχεται σε 157.286,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη διαγωνιστική διαδικασία προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή, κατά την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή στις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 15.00, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα δρομολόγια αφορούν σε μετακίνηση μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης.
 


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις