Νέος διαγωνισμός για τη μεταφορά των σκουπιδιών στη Μάνη

Πρώτη Δημοσίευση: 30/03/2017 19:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/03/2017 19:02
Για άλλη μια χρονιά κινδυνεύει να μείνει με τα απορρίμματα στους δρόμους
 
 
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του προκήρυξε  ο Δήμος Δυτικής Μάνης.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 248.000 ευρώ και χθες ξεκίνησε η κατάθεση των προσφορών.
Στο μεταξύ, σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον προηγούμενο μήνα, κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε η παράταση κήρυξης του Δήμου Δυτικής Μάνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα άλλων 6 μηνών, για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος εξαιτίας των σκουπιδιών.
 
Διαγωνισμός
Αντικείμενο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης. Τα απορρίμματα, αφού συλλεχθούν από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Δυτικής Μάνης, θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από χώρο εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Μάνης και θα μεταφέρονται με αδειοδοτημένα για την εργασία αυτή οχήματα και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων.
Το έργο αφορά στη μεταφορά και διαχείριση 2.500 tn απορριμμάτων σε διάστημα ενός έτους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/4/2017, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η/03/2017 και λήξης παραλαβής των προσφορών η 20ή/04/2017 και ώρα 12:00.
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου.
 
Έκτακτη ανάγκη
Από πέρυσι συντάχθηκε μελέτη και διενεργήθηκε ο πρώτος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης σε νόμιμο χώρο, ο οποίος όμως κηρύχθηκε άγονος. Ακολούθησε επαναληπτικός διαγωνισμός, ο οποίος επίσης κηρύχθηκε άγονος, και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση, στην οποία δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος, όπως και στην επαναληπτική πρόσκληση.
Από πέρυσι το Μάιο ο Δήμος, με πρόταση του Δημοτικού Συμβούλιου και απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από τότε δόθηκαν άλλες δύο παρατάσεις και πλέον η περιοχή κοντεύει έναν ολόκληρο χρόνο να βρίσκεται υπό αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς.
Είναι, δε, ένα θέμα που είχε προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Γίνονται δε ακόμα και τώρα καταγγελίες από τη μείζονα μειοψηφία για σκουπίδια που καταλήγουν σε ποτάμια και ρέματα της Μάνης, ενώ πέρυσι σχετική υπόθεση είχε εκδικασθεί στα δικαστήρια.
Πάντως, για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Δυτικής Μάνης, από τους πλέον τουριστικούς της περιοχής μας, κινδυνεύει κι αυτό το καλοκαίρι να βρεθεί με σκουπίδια στους δρόμους, με όποιες συνέπειες έχει αυτό για την υστεροφημία της περιοχής.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις