Νέος διαγωνισμός για το τουριστικού Ταϋγέτου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/12/2018 14:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/12/2018 14:12
Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διακηρύσσει δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Ξενώνα Ταϋγέτου» (διώροφη οικοδομή με καλυπτόμενη επιφάνεια 410,15 τ.μ. και συνολική δόμηση 626,65 τ.μ.).
Το ακίνητο βρίσκεται στο 34ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης επί του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου και θα λειτουργήσει ως τουριστικό κατάλυμα (ξενώνας), με κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον δυο κλειδιών.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας (2ος όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2 13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) ήτοι χίλια ευρώ (1.000 ευρώ)/ μήνα .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατου ορίου (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι 1.200 ευρώ.
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Καλαμάτας. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας από την προϊσταμένη του Τμήματος, Μπουρίκα Σοφία (τηλ. 2721 3 60739, e-mail: [email protected] ).Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις