Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για «μικρούς» ξενοδόχους

Πρώτη Δημοσίευση: 07/11/2017 11:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/11/2017 11:02
34.628.000 ευρώ στην Πελοπόννησο
 
Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε κάθε γωνιά της χώρας προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (2014-2020), το οποίο φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και θα «τρέξει» στους πρώτους μήνες του 2018.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού, που παρουσίασε «Το Βήμα», ανέρχεται στο ύψος των 120 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Βεβαίως, κάθε τουριστικό επενδυτικό σχέδιο θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, ωστόσο το επιπλέον ποσό δε θα επιδοτείται, αλλά θα πρέπει να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανεισμό. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 25.000 ευρώ δε θα θεωρούνται επιλέξιμα και δε θα είναι δυνατή η υποβολή τους.
 
Θέσεις απασχόλησης
Το ύψος της κρατικής επιδότησης ανά επένδυση καθορίζεται στο 45% (55% η ιδιωτική συμμετοχή), ενώ το ποσοστό αυτό θα μπορεί να φτάνει ακόμα και στο 50%, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων σταθερών θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή, ένας επενδυτής θα μπορεί να λαμβάνει δωρεάν επιχορήγηση έως και το ύψος των 200.000 ευρώ.
Ήδη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, έχει υπογράψει τη σχετική απόφαση, έχει καταρτίσει τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής της νέας δράσης του ΕΣΠΑ για τον τουρισμό και εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να προχωρήσει στην επίσημη προκήρυξη.
 
Ποιοτικές προδιαγραφές
Η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα, δήλωσε στο «Βήμα» ότι «η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που πρόκειται να επιδοτηθούν έχουν τεθεί υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί προτεραιότητα στο σχεδιασμό μας και για το λόγο αυτόν δίνεται κίνητρο επιπλέον έντασης ενίσχυσης κατά 5% στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε πρόσληψη προσωπικού».
Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (από την ερχόμενη εβδομάδα) μέχρι και την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης της επιχορήγησης.
 
Οι δικαιούχοι
Επίσης, δικαιούχοι θα μπορούν να είναι και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί, αλλά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης (έως την ερχόμενη εβδομάδα) το ΑΦΜ τους δεν έχει αναπτύξει καμιά οικονομική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) και οι ίδιες δεν έχουν λάβει σήμα λειτουργίας τουριστικού καταλύματος. Ωστόσο, θα μπορούν να διαθέτουν άδεια δόμησης για το νέο τουριστικό κατάλυμα που θέλουν να εντάξουν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
H κατανομή των 110 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες της χώρας γίνεται ως εξής: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 36.972.000 ευρώ, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 34.628.000 ευρώ, Αττική 12.600.000 ευρώ, Στερεά Ελλάδα 3.600.000 ευρώ, Νότιο Αιγαίο 22.200.000 ευρώ.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις