Οικολογικό Σήμα Ποιότητας “Green Key” για το Elite City Resort

Πρώτη Δημοσίευση: 27/07/2017 20:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/07/2017 20:25
Με επίκεντρο τις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη και ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές, το ξενοδοχείο Elite City Resort εξελίσσει διαρκώς το προϊόν του προσφέροντας υπηρεσίες που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής.
Στην προσπάθειά του να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός καθαρότερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος, τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε ανάλογες ενέργειες και οικολογικές πρακτικές. Πρόσφατα βραβεύτηκε με το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας “Green Key”, αποδεικνύοντας την υπευθυνότητα της επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο μέσα από συντονισμένες ενέργειες με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Το Green Key είναι ένα κορυφαίο διεθνές πρότυπο αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και αειφόρου λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας.
Tο Green Key δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γνωστό ως FEE (Foundation for Environmental Education), μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση με αποστολή την εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, ανά τον κόσμο.
Εθνικός συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.
Για να βραβευθεί, δε, μία τουριστική μονάδα με το σήμα ποιότητας Green Key, χρειάζεται να πληροί ένα συγκεκριμένο αριθμό υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά εστιάζουν στην περιβαλλοντική διαχείριση της τουριστικής μονάδας και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των επισκεπτών, του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών της, καθώς και της τοπικής κοινωνίας.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις