Οι προθεσμίες για τα δάνεια των πλημμυροπαθών

Πρώτη Δημοσίευση: 14/05/2017 17:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/05/2017 17:55
Οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Μεσσηνίας, υπογράφτηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με αυτή, η αίτηση για βεβαίωση καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, υποβάλλεται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, ήτοι έως 1.3.2018.
Οι αιτήσεις για χορήγηση Β΄ δόσης και Γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής ανακατασκευής υποβάλλονται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός προθεσμίας 7 ετών από την έκδοση της βεβαίωσης καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, στην περίπτωση που η στεγαστική συνδρομή αποτελείται από δάνειο και κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι έτη στην περίπτωση που η στεγαστικής συνδρομής αποτελείται μόνο από δωρεάν κρατική αρωγή επειδή αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα.
Η σχετική πολυσέλιδη απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις είτε κατοικιών, είχε κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις.
Β.Β.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις