Οι όροι που θέτει το Υπ. Πολιτισμού για τα έργα ανάπλασης στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 18/06/2017 19:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/2017 19:07
Υποχρεωτική η τήρησή τους
 
Με όρους και προϋποθέσεις εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, η μελέτη ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας.
Μεταξύ άλλων στην απόφαση προβλέπεται ότι πριν από την υλοποίηση του έργου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα απομάκρυνσης των στύλων και υπέργειων καλωδιώσεων του δικτύου ηλεκτροδότησης – δημοτικού φωτισμού και η αντικατάστασή τους με υπογειοποιημένο δίκτυο, ώστε να αποφευχθούν οι φθορές από μελλοντικές εργασίες στην περιοχή της ανάπλασης.
 
Όχι «σαμαράκια»
Οι όροι που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάπλαση στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας, είναι οι εξής:
-        Η κάλυψη των πεζοδρομίων θα γίνει με πέτρες μεσαίου μεγέθους, σύμφωνα με το δείγμα που έχει παρουσιασθεί. Η επιλογή της απόχρωσης θα είναι τέτοια, ώστε να αποκλίνει από εκείνη του οδοστρώματος, ώστε να γίνεται περισσότερο εμφανής η διαφοροποίηση του οδοστρώματος από τα πεζοδρόμια.
-        Το οδόστρωμα θα επιστρωθεί με κυβόλιθους, αλλά δεν θα κατασκευασθούν, όπως προβλέπει η τεχνική έκθεση του έργου, υπερυψωμένες λωρίδες (σαμαράκια). Όπως εξηγεί το Υπουργείο, με δεδομένο ότι προβλέπεται η κατά εποχές απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, τα «σαμαράκια» θα δημιουργούσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των πεζών κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πεζοδρόμησης.
-        Αντί των προτεινόμενων μονών επίστυλων φωτιστικών, προτείνεται εναλλακτικά η εφαρμογή αντίστοιχων διπλών, έτσι ώστε να καλύπτουν επαρκώς και την περιοχή του οδοστρώματος, δεδομένου ότι εποχικά η ζώνη των οχημάτων θα αποδίδεται στους πεζούς.
 
Μεταλλικά παγκάκια
- Στην οριοθέτηση των πεζοδρομίων θα τοποθετηθούν μεταλλικά στοιχεία.
- Για τον χώρο στάθμευσης που θα διαμορφωθεί δυτικά της πλατείας της Αρκαδίας και γειτονικά του καλντεριμιού, επειδή στη μελέτη δεν αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης του χώρου, το Υπουργείο προτείνει την εφαρμογή διάτρητων τσιμέντινων στοιχείων στις προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης και λιθόστρωση ανάλογου τύπου με τις λοιπές διαμορφώσεις (κυβόλιθοι).
- Ζητείται επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συναρμογή των νέων διαμορφώσεων με τα σωζόμενα παλαιά λιθόστρωτα, όπου προτείνεται η εφαρμογή ζωνών συρραφής – συναρμογής από κτυπητό σκυρόδεμα ή αντίστοιχων ζωνών από ορθογωνικές λίθινες πλάκες.
- Τόσο στην ανακατασκευή του αναλημματικού τοίχου, όσο και στις γενικότερες διαμορφώσεις του δρόμου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα απαραίτητα αποστραγγιστικά μέτρα και αντίστοιχα στη συλλογή-απομάκρυνση των ομβρίων με την εφαρμογή κατάλληλων ρύσεων και επαρκών φρεατίων συλλογής για την απορροή τους. Επίσης, ο τύπος των στοιχείων της λιθεπένδυσης του αναλημματικού τοίχου, ο τρόπος δόμησης και η απόχρωση του συνδετικού κονιάματος θα αποφασισθεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κατόπιν δοκιμών επί τόπου.
- Το ίδιο υλικό επίστρωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στην πλατεία του Ηρώου. Τα παγκάκια θα είναι μεταλλικά με λεπτές διατομές. Το Υπουργείο μάλιστα ζητά να του υποβληθεί σχέδιο πρότασης με τις καθορισμένες θέσεις που θα τοποθετηθούν τα παγκάκια.
- Τέλος, κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διατηρητέου κτηρίου επί της πλατείας Αρκαδίας 2-4.
 
Της Βίκυς ΒετουλάκηΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις