Ο Δήμος Καλαμάτας θα κάνει προσφυγή για τα δημοτικά τέλη

Πρώτη Δημοσίευση: 26/02/2013 21:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2013 21:29

Ξανά στη επικαιρότητα έρχεται το θέμα της απαλλαγής των προστίμων στα δημοτικά τέλη για τις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Αυτή τη φορά θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας η άσκηση ή μη προσφυγής, αίτησης θεραπείας ή και κάθε άλλου ένδικου μέσου, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006.

Το θέμα είναι λίγο – πολύ γνωστό. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ενέκρινε ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς το σκέλος της απαλλαγής των προστίμων.

Ο Δήμος Καλαμάτας προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής στις 16 Οκτωβρίου 2012 στην ίδια επιτροπή, η οποία απέρριψε το αίτημα για μη ουσιαστικούς λόγους, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση που θα συζητηθεί σήμερα.

Έτσι, προτείνεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης της εν λόγω επιτροπής και αίτησης θεραπείας.                    Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις