Ο Δ. Μανιάτης και ο Γ. Γκούμας «πρώτοι» υποψήφιοι για Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Πρώτη Δημοσίευση: 30/08/2017 10:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/08/2017 10:53
Μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017 οι εκλογές
 
 
Ανακατεύεται η τράπουλα των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική. Το νέο εκλογικό σύστημα, όπως δείχνουν τα τεκταινόμενα στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, είναι ικανό να οδηγήσει σε συνεργασίες και συμπλεύσεις τέτοιες που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.
Πάντως, μέχρι σήμερα τις προθέσεις του για διεκδίκηση της καρέκλας του προέδρου έχει εμμέσως - πλην σαφώς- ανακοινώσει ο επιχειρηματίας Γιώργος Γκούμας, ενώ και ο σημερινός πρόεδρος Δημήτρης Μανιάτης δεν κρύβει ότι είναι στα σχέδιά του- υπό όρους- μια νέα υποψηφιότητα. Βέβαια, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να κληθούν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας να εκλέξουν νέο πρόεδρο, υπάρχει ικανό διάστημα για να δρομολογηθούν περισσότερες υποψηφιότητες.
Σε ό,τι έχει σχέση με τα νέα εκλογικά δεδομένα, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, ψηφίστηκαν οι αλλαγές στα Επιμελητήρια της χώρας μέσα σε δύο άρθρα του και καθορίστηκαν οι εκλογές να διεξαχθούν από την 1η έως την 17η Δεκεμβρίου 2017.
 
Οι αλλαγές
Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο.
Επίσης, το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.
Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως έξης: α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού στο τμήμα, στο οποίο ο συνδυασμός έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό, καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.
Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους.
Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ο αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εδρών του τμήματος.
Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανέναν σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός δε συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψήφιους προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του προέδρου επιτρέπεται μία φορά (δύο θητείες συνολικά).
Οι εκλογές διεξάγονται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο.
 
Του Αντώνη Πετρόγιαννη
 


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις