Παράταση έως το Μάρτιο για τα αντιπλημμυρικά στη Νέα Είσοδο

Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2017 09:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2017 09:41
Νέα παράταση, αυτή τη φορά μέχρι το Μάρτιο, δόθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας από τον κόμβο της ∆ιασποράς έως τον ποταμό Νέδοντα», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
Το έργο εκτελείται από τον εργολάβο Αναστάσιο Γεωργιόπουλο με έκπτωση 52,82%.
Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης έληξε το Νοέμβριο και δόθηκε η πρώτη παράταση έως τέλος του 2016.
Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου ομβρίων.
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 35% του έργου και συγκεκριμένα το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων με τσιμεντοσωλήνες, συνολικού μήκους 275 μέτρων, μετά των φρεατίων και των υδροσυλλογών του (από κόμβο προς την 120 ΠΕΑ).
Απομένουν προς κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες, συνολικού μήκους 731 μ., των φρεατίων και των υδροσυλλογών.
Αιτίες καθυστέρησης του έργου ήταν η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας τομής οδού από το Δήμο Καλαμάτας, καθώς και η περιορισμένη εκτέλεση εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο λόγω της θερινής περιόδου, προς αποφυγή οχλήσεως και ατυχημάτων στη Νέα Είσοδο. Επίσης, οι κακές καιρικές συνθήκες.
Τέλος, απαιτείται σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα συμπεριλάβει τροποποιήσεις εργασιών, αλλά και νέες εργασίες, οι οποίες δεν προβλέπονταν στη μελέτη αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
Β.Β.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις