Παράταση στις «Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις» ως 30/4/2018

Πρώτη Δημοσίευση: 12/03/2018 13:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/03/2018 13:23
Έως και 400.000 ευρώ και… ευκολίες ιδίας συμμετοχής από 30%
 
Παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2018 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
 
 
Διευκρινίζεται ότι η… πλήρης Ίδια Συμμετοχή ανέρχεται έως 50%, αλλά η… αναγκαία και ικανή συμμετοχή για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε 30%.
Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι εξής επισημάνσεις που αφορούν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»:
-Η Ιδιωτική Συμμετοχή στη δράση δύναται να αντιστοιχεί στο 50% (με μερική απασχόληση ενός ατόμου για δύο περίπου μήνες το χρόνο) ή στο 55% (χωρίς καμία απασχόληση), του αιτούμενου προς επιχορήγηση προϋπολογισμού.
Ως προϋπόθεση συμμετοχής ορίζεται η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της αναλογούσας κατά περίπτωση Ιδιωτικής Συμμετοχής. Επομένως, η απαίτηση της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% υπολογίζεται επί των ανωτέρω ποσοστών (ήτοι το 60% του 50% ή το 60% του 55%).
 -Σχετικά με την επισήμανση στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την απόδειξη της Ιδιωτικής Συμμετοχής και την προϋπόθεση να προέρχεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα Ελλάδος, σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής τους.

του Παναγιώτη Ξεροβάσιλα
Οικονομολόγος / ΝομικόςΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις