Παράταση υποβολής αιτήσεων για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πρώτη Δημοσίευση: 13/09/2018 10:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/09/2018 10:54
Παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του
Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α (υπεύθυνη κα Ευαγγελία Ντόλου, τηλ. 27210- 65101)
είτε αυτοπροσώπως, κλεισμένα σε φακέλους (Δευτέρα έως Παρασκευή 11.30 - 13.30), είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ), είτε με courier.
Οι φάκελοι κατάθεσης ή αποστολής θα πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία:
Προς: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γραμματεία Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α (για το Π.Μ.Σ – ΝΣΙ)
Παλαιό Στρατόπεδο
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Να σημειωθεί πως αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακό υλικό. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές
που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις