Παρεμβάσεις στους υπόγειους κάδους στις οδούς Φαρών και Πλάτωνος

Πρώτη Δημοσίευση: 22/06/2019 17:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/06/2019 17:26
Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας και ο ανάδοχος Ευάγγελος Κούτρας του Ιωάννη, ο οποίος προέκυψε από ηλεκτρονική κλήρωση, υπέγραψαν χθες σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου «Τροποποίηση υφιστάμενων υπόγειων κάδων απορριμμάτων», ύψους 15.995,38 ευρώ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 60 ημέρες.
Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο Τύπου, προβαίνει στη συγκεκριμένη παρέμβαση επειδή υπήρξε πρόβλημα ασφαλείας, όσον αφορά στη λειτουργία των συγκεκριμένων 14 κάδων στις οδούς Φαρών και Πλάτωνος.
Από τη μελέτη προβλέπεται η αποξήλωση των υπέργειων μεταλλικών τμημάτων και η κατασκευή εμφανούς λιθοδομής, στο πρότυπο των υπόγειων κάδων που έχουν εγκατασταθεί ανά την πόλη, ώστε το νέο υπέργειο τμήμα κάθε φρεατίου – στο οποίο θα υπάρχει πλαστικός κάδος - να εξέχει περίπου 60 εκατοστόμετρα από την τελική στάθμη του πεζοδρομίου.
Θα γίνουν και άλλες αναγκαίες εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία των νέων κάδων και, με το πέρας των εργασιών, θα αποκατασταθεί η πλακόστρωση.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις