Πειραματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του δάκου

Πρώτη Δημοσίευση: 02/10/2017 17:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/10/2017 17:44
Πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2017 θα εφαρμοσθεί και στη Μεσσηνία, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάγκη βελτίωσης της προληπτικής δολωματικής μεθόδου καταπολέμησης του δάκου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τις δράσεις που θα γίνουν, θα υποβληθούν από τους φορείς υλοποίησης μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018 στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου.
 
Έλεγχος υπολειμμάτων
Η πρώτη δράση του προγράμματος αφορά στον έλεγχο υπολειμμάτων στο ελαιόλαδο και στο βρώσιμο ελαιόκαρπο. Στόχοι είναι ο έλεγχος της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών, η εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και η προστασία του περιβάλλοντος.
Η δράση αυτή  έχει να κάνει με ανάλυση δειγμάτων για το προσδιορισμό τυχόν υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο ελαιόλαδο και βρώσιμη ελιά από εντομοκτόνα ή μεταβολίτες αυτών, με έμφαση σε όσα χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου. Στη Μεσσηνία η δράση θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Δ.Α.Ο.Κ. Καλαμάτας και Τριφυλίας σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) - Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων.
Επίσης, θα εξετασθεί η επίδραση διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, στο ελαιόλαδο και τους επικονιαστές (βομβίνοι και μέλισσες). Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι υπολειμμάτων σε δείγματα ελαιολάδου που θα ληφθούν από διάφορες μεταχειρίσεις αντιμετώπισης του δάκου (δολωματικών ή κάλυψης) καθώς και δείγματα επικονιαστών ( βομβίνοι και μέλισσες).
Τα δείγματα θα ληφθούν από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Εργαστήριο Εντομολογίας.
 
Ανθεκτικότητα δάκου
Η δεύτερη δράση που προβλέπει το πρόγραμμα είναι η μελέτη της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς (Bactocera oleae) στα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Στόχος της δράσης είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών και η ορθολογική και αποτελεσματική εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σε κάθε ελαιοκομική περιοχή, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθεκτικότητας.
Θα μελετηθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η επικινδυνότητα για ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς σε όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη δακοκτονία με εφαρμογή κλασσικών διαγνωστικών βιοδοκιμών και σύγχρονων μοριακών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί κατά τα έτη 2009 και μετά.
Θα ακολουθήσει συστηματική καταχώρηση των στοιχείων της ανθεκτικότητας του δάκου, στη διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης – Βάση Δεδομένων
ανθεκτικότητας «Γάλανθος»
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία όλων των Δ.Α.Ο.Κ. με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Άλλη μια ενέργεια θα είναι η συσχέτιση της αποτελεσματικότητας των εντομοκτόνων σε εργαστηριακές και ελεγχόμενες συνθήκες υπαίθρου.
 
Δράσεις
Η τρίτη δράση του προγράμματος αφορά στην ανάλυση συμπεριφοράς του δάκου σε εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Στόχος είναι η αριστοποίηση και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού για το δάκο της ελιάς.
Η δράση αυτή αφορά την ανάλυση της συμπεριφοράς του δάκου σε εγκεκριμένα εντομοκτόνα σε συνδυασμό με ελκυστικά που χρησιμοποιούνται στους δολωματικούς
ψεκασμούς εναντίον του δάκου με τη χρήση time- lapse βίντεο καθώς και την ανάλυση παραμέτρων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του δάκου.
Επόμενη δράση του προγράμματος είναι η αριστοποίηση εφαρμογής της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών. Στόχοι είναι η μελέτη της συμπεριφοράς στα υπάρχοντα προσελκυστικά και η διερεύνηση νέων προσελκυστικών φυτικής προέλευσης.
Η δράση αφορά στη χρήση νέων ουσιών ως ελκυστικών ουσιών φυτικής προέλευσης
του δάκου. Ειδικότερα περιλαμβάνει την ανάλυση συμπεριφοράς πληθυσμών του δάκου στα ήδη χρησιμοποιούμενα προσελκυστικά και τη διερεύνηση νέων ουσιών φυτικής προέλευσης με μεθόδους ηλεκτροαντενογραφίας και πειραμάτων παγίδευσης, ως προς την αποτελεσματικότητά τους ως ελκυστικά του δάκου.
Η χρήση νέων τεχνολογιών είναι η επόμενη δράση, όπου στόχοι της είναι η μείωση του κόστους των ψεκασμών μέσω της ορθής εφαρμογής του προγράμματος και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ελαχιστοποίσης των ψεκασμών.
Η δράση περιλαμβάνει την εφαρμογή της τεχνολογίας GIS και GPS στη διαχείριση των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Μεσσηνία.
Η δράση αυτή θα εφαρμοσθεί σε τουλάχιστον 20.000 στρέμματα στη Μεσσηνία. 
Επίσης, προβλέπεται και η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λήψης απόφασης ψεκασμού μέσω ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης των παραμέτρων.
Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες δύο δράσεις. Την ανάλυση ποιότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων του 2017 με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Και την επικαιροποίηση της βάσης «DACUS» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου
 
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις