Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Πρώτη Δημοσίευση: 13/06/2018 08:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2018 08:37
Από το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
Ο συνολικός αριθμός εισαχθέντων καθορίζεται σε 1.309 Έλληνες σπουδαστές/στριες (741 πλοίαρχοι – 568 μηχανικοί).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Να είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλο ισότιμου τίτλου
2. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
3. Να μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους
4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανοί
5. Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Για την υγειονομική επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέρχονται στο Γραφείο Ναυτολογίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, κάθε Τρίτη, έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα, 2 φωτογραφίες (πρόσφατες και έγχρωμες) και διπλότυπο είσπραξης εκδοθέν στο όνομά τους από ΔΟΥ 41,17 ευρώ στον Κ.Α.Ε: 3741 ή ηλεκτρονικό παράβολο 41,17 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Ναυτολογίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας (27210-22218).Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις