Προκηρύχθηκε το leader Μεσσηνίας -Τι να προσέξετε

Πρώτη Δημοσίευση: 06/05/2019 08:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/05/2019 08:30
Καλό πρόγραμμα, άριστοι στόχοι, λίγα τα χρήματα… 
Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER (CLLD – Community Led Local Development) Μεσσηνίας 2014 – 2020, με τίτλο «ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020», έφθασε και στη Μεσσηνία… Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε ήδη για δέκα (10) υπο – δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό επιδοτήσεων μόλις 3.685.000 ευρώ (βλέπετε αναλυτικά στον Πίνακα).
Ας σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Leader αποτελεί τη μοναδική πραγματική προσπάθεια υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης με σχεδιασμό «botton up» («από τα κάτω προς τα πάνω»). Η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Developement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκίνησε το 1991. Μέσω του προγράμματος LEADER, σε κάθε 6ετή προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται όλες)  δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη «διαδρομή» πολυτομεακής ανάπτυξή τους, από «τα κάτω προς τα πάνω».
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ έχει οριστεί ολόκληρη η Μεσσηνία (Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Καλαμάτας πλην Δ.Κ. Καλαμάτας, Δήμος Μεσσήνης, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δήμος Τριφυλίας).
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με την υπο-δράση, ξεκινά από 50% και φθάνει στο 55% (τουρισμός) ή και το 65% (πρωτογενής τομέας), ενώ για μια υπο-δράση («Μεταφορά Γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα») φθάνει ακόμα και στο 100%.
 
ΑΓΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ
Η συγκεκριμένη (υπο)δράση είναι η πιο δημοφιλής και έχει προϋπολογισμό επιδοτήσεων μόλις 1.675.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με δεδομένη την επιδότηση σε ποσοστό 55% για τις επενδυτικές προτάσεις που θα εγκριθούν, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης (επιδοτήσεις και ίδια κεφάλαιο επενδυτών) θα ανέλθει σε 3.050.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη - Επιδοτήσεις: 1.675.000 ευρώ και Ιδιωτική Συμμετοχή επενδυτών: 1.375.000 ευρώ).
Οι επιμέρους δραστηριότητες της συγκεκριμένης δράσης αφορούν στην ίδρυση / δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων (άρα νέες και υφιστάμενες) στους παρακάτω τομείς:
-Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων
-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
-Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών»
-Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων
-Εστίαση και αναψυχή (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, αναψυκτήρια κ.λπ.)
-Χώροι αναψυχής μέσα στους παραγωγικούς χώρους (βιωματικός τουρισμός, οινοτουρισμός, επισκέψιμα αγροκτήματα)
-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, (καταδυτικός τουρισμός , ποδηλατικός κ.λπ.), ταξιδιωτικά γραφεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δε συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες των τουριστικών καταλυμάτων (κυρίων και δευτερευόντων), αλλά και εκείνες της Εστίασης – Αναψυχής, καθώς και αυτές των Χώρων Αναψυχής και Εναλλακτικού Τουρισμού. Δηλαδή, πάρα πολλές, με συνήθη μεγάλη ζήτηση, αλλά με συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό υποδράσης, μόλις 3.050.000 ευρώ.
 
ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ LEADER
•Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
•Ενδεικτικά οι επιλέξιμοι τομείς είναι: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Ξύδι, Γάλα, Αυγά, Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια), Ζωοτροφές, Ελαιούχα Προϊόντα (όπως ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου, εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων - εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά  (όλα συμπεριλαμβανομένων των φραγκόσυκων), Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
•Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε μόλις 400.000 ευρώ
•Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων, σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν (π.χ. παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής)
•Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 400.000 ευρώ
•Ενίσχυση της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση (προς μη γεωργικά προϊόντα – μη τρόφιμα), και του εμπορίου.
•Ποσοστό της επιδότησης 50%, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 300.000 ευρώ
•Ενίσχυση επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, με επιδότηση 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 200.000 ευρώ
•Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση της Χειροτεχνίας, με επιδότηση έως 50% και το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανέρχεται σε 140.000 ευρώ.
 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής είναι πολύ χρήσιμο να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, καθώς σχετίζονται άμεσα με τη βαθμολόγηση, γεγονός που σημαίνει ότι θα «παίξουν» πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική αξιολόγηση και επιλογή εκείνων που θα εγκριθούν.
Μάλιστα, τίθεται ελάχιστη βαθμολογία (βαθμολογία που οφείλει να συμπληρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος), ανάλογα με τη δράση 30 ή (κατά περίπτωση) 35 μόρια (με άριστα τα 100) για να έχει δυνατότητα αξιολόγησης της πρότασής του. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικής αξιολόγησης και εκείνοι που θα εγκριθούν, θα εγκριθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού του προγράμματος, αφού φυσικά σε κάθε περίπτωση έχουν επιτύχει τη συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας. Έτσι, είναι δυνατό να υπάρξουν πολύ καλές προτάσεις, αλλά να μην εγκριθούν λόγω έλλειψης προϋπολογισμού.   
Τα κριτήρια επιλογής, που μπορούν να φθάσουν σε βαθμολογία έως και το 100 και έχουν συγκεκριμένο ανά κριτήριο «βαθμό βαρύτητας) είναι:
•Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης ) – Σ.Β. (συντελεστής βαρύτητας): 10%
•Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας – Σ.Β.: 5%
•Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας – Σ.Β.: 5%
•Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης – Σ.Β.: 4%
•Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης) – Σ.Β.: 4%
•Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής *100% & Σ.Β.: 4%
Να σημειωθεί ότι στο κριτήριο «Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων» - Ίδια Συμμετοχή ισχύει «το λεγόμενο» περί συμμετοχής στο πρόγραμμα ακόμα και χωρίς τραπεζική βεβαίωση περί ίδιας συμμετοχής, αλλά μόνο με Υπεύθυνη Δήλωση περί ύπαρξης των χρημάτων αυτής, όμως έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς εκείνοι που θα καταθέσουν και αποδείξεις ίδιας συμμετοχής (π.χ. τραπεζική βεβαίωση διαθέσιμου υπολοίπου ή έγκρισης συγκεκριμένου δανείου) θα προσθέσουν κρίσιμη βαθμολογία στην πρότασή τους
•Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, κλπ) – Σ.Β.: 5%
•Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους  βάσει προτύπων – Σ.Β.: 5%
•Ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας – Σ.Β.: 4%
•Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) – Σ.Β.: 3%
•Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος – Σ.Β.: 3%
•Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) – Σ.Β.: 8%
•Αύξηση θέσεων απασχόλησης – Σ.Β.: 8%
•Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης – Σ.Β.: 8%
•Σύσταση Φορέα – Σ.Β.: 4%
•Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης – Σ.Β.: 10%
•Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους – Σ.Β.: 10%
Τέλος, σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιεί μια πρόταση όλα τα κριτήρια επιλογής, αλλά όσα περισσότερα πληροί, τόσο καλύτερη βαθμολογία θα λαμβάνει. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια πρόταση να συγκεντρώσει μικρότερη της ελάχιστης βαθμολογία, γιατί τότε ούτε καν αξιολογείται, αλλά απορρίπτεται με βάση τον οδηγό του προγράμματος.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Από Τρίτη 7/5/2019 & ώρα 13.00 έως και Παρασκευή 23/8/2019 & ώρα 15:00. Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχει χρονική προτεραιότητα αξιολόγησης για τις υποψήφιες επενδυτικές προτάσεις. Θα συγκεντρωθούν όλες, με τη λήξη του προγράμματος, και τότε θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων μεταξύ τους, ανά δράση, με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλογής. 
 
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Τώρα θα αναλογιστεί ο κάθε υποψήφιος επενδυτής: και τι πρέπει να κάνω για να εγκριθώ σίγουρα;
Δεν υπάρχει εκ των προτέρων καμία δυνατότητα περί σίγουρης έγκρισης καμίας πρότασης. Γιατί; Δεν υπάρχει κανένας που, πριν ολοκληρωθεί η προθεσμία κατάθεσης και συγκεντρωθούν όλες οι επενδυτικές προτάσεις προς αξιολόγηση, μπορεί να «μαντέψει» τι… έχει κάνει ο ανταγωνισμός!
Έτσι, το μόνο που πρέπει να κάνει ένας σοβαρός επενδυτής είναι:
1. Να επιλέξει ένα οικονομοτεχνικό γραφείο – σύμβουλο, που να έχει εμπειρία και αξιοπιστία στην κατάρτιση – σύνταξη ενός πλήρους φακέλου υποψηφιότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ιδία LEADER. Η βαθμολογία «χτίζεται» και από την ποιότητα των συμβουλευτικών αυτών υπηρεσιών.
2. Παράλληλα, να επιλέξει έναν επίσης έμπειρο Πολιτικό – Αρχιτέκτονα ή/και Μηχανολόγο  Μηχανικό, καθώς ένα μεγάλο μέρος της εργασίας κατάρτισης του επενδυτικού φακέλου υποψηφιότητας πιθανότατα αφορά σε έργα / εργασίες μηχανικού. Η βαθμολογία «χτίζεται», επίσης, και από την ποιότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
3. Στη συνέχεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της βαθμολογίας «χτίζεται» από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επενδυτικού φορέα και επένδυσης, να συνεργαστεί από νωρίς και με συνέπεια, με τον οικονομικό / επενδυτικό του σύμβουλο:
•για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των συγκεκριμένων επενδυτικών δυνατοτήτων του συγκεκριμένου επενδυτή & συγκεκριμένου επενδυτικού έργου
•και για τον τρόπο πλήρους απάντησης σε όσο γίνεται περισσότερα από τα ζητούμενα του προγράμματος, με βάσει τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατομικού ιδιοκτήτη ή των εταίρων, αλλά και του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
4. Να συνεργαστεί με το σύμβουλο του στον σχεδιασμό και προγραμματισμό συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων αποδείξεων – δικαιολογητικών ανά κριτήριο επιλογής.
5. Και στο τέλος, να έχει… και πολλή και καλή τύχη! Γιατί, όπως γράψαμε, μπορεί ένας επενδυτής να καταθέσει έναν πλήρη, αξιολογήσιμο και ακόμα και άριστο φάκελο, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τον ανταγωνισμό, από την συγκριτική ανά (υπο)δράση βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν.
Όσο και καλά «να τα κάνει όλα» ένας επενδυτής, τους καλύτερους συμβούλους να επιλέξει, όσο και να προσπαθήσει να καλύψει όλα τα κριτήρια του προγράμματος, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Πολλά κριτήρια, εκ των πραγμάτων, είναι απόλυτα αντικειμενικά, όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, ο βαθμός κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, η καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου, οι τίτλοι σπουδών και η συναφής επαγγελματική εμπειρία, οι δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης κ.τ.λ. Όσα περισσότερα, τόσο καλύτερα. Δε γίνεται, όμως, και να τα αποκτήσεις… ξαφνικά.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις