Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Πελοποννήσου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρώτη Δημοσίευση: 12/11/2013 13:49 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/11/2013 13:49
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων [(5) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (6) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, (7) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (16) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, (1) Δ.Ε. Οδηγό χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (1) Υ.Ε. Διαμετακομιστές χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 
-Ηλικία: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 14-11-2013 έως και 23-11-2013 στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ:
 
 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΤΑ      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.- ΠΟΛΗ        ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1       ΕΛΤΑ – Περ/κή Δ/νση Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδας       Ζαΐμη 23 261 10 Πάτρα      2610 274378
2      ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αιγίου        Κλ. Οικονόμου & Ε. Γάτου, 251 00 Αίγιο        26910 68325
3      ΕΛΤΑ – Κατάστημα Καλαβρύτων      Αγ. Αλεξίου 17, 25001 Καλάβρυτα        26920 22225
4      ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ζαχάρως   Ε.Ο. Πύργου – Κυπ/σίας, 27054 Ζαχάρω        26250 31205
5      ΕΛΤΑ –Κατάστημα Γαστούνης  Σισίνη 143, 27300 Γαστούνη   26230 32257
6      ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ανδρίτσαινας     Ανδρίτσαινα Ηλείας, 27061 Ανδρίτσαινα     26260 22205
7 ΕΛΤΑ – Κατάστημα Λαμπείας        Λαμπεία  Ηλείας, 27063 Λαμπεία    26240 81255
8      ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αργοστολίου      Λιθόστρωτο 19, 28100 Αργοστόλι        26710 22312
9      ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ληξουρίου Ληξούρι Κεφ/νίας, 28200 Ληξούρι  26710 91206
10    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Σάμης        Σάμη Κεφ/νίας, 28080 Σάμη   26740 22012
11     ΕΛΤΑ – Κατάστημα Φισκάρδου  28084 Φισκάρδο      26740 41210
12    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ιθάκης      28300 Ιθάκη   26740 32386
13    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κιάτου       Μαυρουλιά 11, 20200, Κιάτο    27420 22291
14    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Ξυλοκάστρου     Αδαμοπούλου 3, 20400 Ξυλόκαστρο        27430 22280
15    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Λουτρακίου        Ελ. Βενιζέλου 46, 20300 Λουτράκι        27440 22328
16    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Αγ. Θεοδώρων   20003     Αγ. Θεόδωροι   27410 67500
17    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Κρανιδίου   Κρανίδι Αργολίδας, 21300 Κρανίδι   27540 21497
18    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Άστρους    Άστρος Αρκαδίας, 22001 Άστρος    27550 22220
19    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Λεωνιδίου  Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300 Λεωνίδιο        27570 22219
20    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Τροπαίων  Τρόπαια Αρκαδίας, 22008 Τρόπαια 27970 22201
21    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Γυθείου     Γύθειο Λακωνίας, 23200 Γύθειο     27330 22285
22    ΕΛΤΑ – Κατάστημα Πύλου       Πύλος Μεσσηνίας, 24001 Πύλος     27230 22247
(Για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 21/2013)
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλου σπουδών κ.λπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην ΡΟ3/6956/311.31/29-10-2013 Ανακοίνωση (ΣΟΧ 21/2013), η οποία έχει αναρτηθεί στις ανωτέρω Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΕΛΤΑ. Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-9-2013», το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά, καθώς και τη διαδικασία κατάταξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «3-10-2013», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις