Προσπάθεια «δαιμονοποίησης» των πυρηνελαιουργείων από την Περιφέρεια

Πρώτη Δημοσίευση: 19/09/2019 11:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2019 11:32
Υπόμνημα από την εταιρεία «Μεσσηνιακή Γεωργικές Βιομηχανίες ΑΒΕΕ» στην προχθεσινή σύσκεψη στο διοικητήριο
 
Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής πρωινής σύσκεψης στο Διοικητήριο για το θέμα των πυρηνελαιουργείων, στην πρώτη της φάση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποί τους. Εκεί, η εταιρεία «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας (θέση Σάρρες) και εκπροσωπήθηκε από τον Αθανάσιο Μαργέλη, κατέθεσε το εξής υπόμνημα:
«Με την από 11/9/2019 πρόσκλησή σας κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε σύσκεψη στο γραφείο σας την Τρίτη 17/9/2019 εν όψει της επερχόμενης ελαιοκομικής περιόδου. Ως προς την επίμαχη πρόσκληση πρέπει να τεθούν υπ’ όψιν σας τα εξής ζητήματα:
α. Στη σύσκεψη καλούνται και οι αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Αργολίδας και Λακωνίας (κ.κ. Ι. Μαλτέζος και Θ. Βερούτης), καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος (κ. Ανδρ. Τσουκαλάς). Η κλήση τους φαίνεται ότι αφορά στο γεγονός της επικείμενης ελαιοκομικής περιόδου, καθότι οι Π.Ε. Αργολίδας και Λακωνίας είναι ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες, όπου όμως και λειτουργούν πυρηνελαιουργεία, τα οποία κατά παράδοξο τρόπο δεν έχουν προσκληθεί στην κρίσιμη σύσκεψη.
Έτσι, αν το αντικείμενο της σύσκεψης είναι η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων της Αργολίδας, Μεσσηνίας και της Λακωνίας, τότε δεν εξηγείται για ποιον λόγο προσκλήθηκαν σε αυτή μόνον οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και όχι οι εκπρόσωποι και των πυρνελαιουργείων της Αργολίδας και της Λακωνίας. Αν η σύσκεψη αφορά μόνον στην Π.Ε. Μεσσηνίας, τότε δεν μπορεί να εξηγηθεί η πρόσκληση και η συμμετοχή σε αυτήν των χωρικών αντιπεριφερειαρχών των Π.Ε. Αργολίδας και Λακωνίας. Συνεπώς, η προγραμματισθείσα σύσκεψη έχει οργανωθεί πρόχειρα και βιαστικά.
β. Η διοργάνωση συσκέψεων πρέπει να κατατείνει στην παραγωγή αποτελέσματος και όχι στη συντήρηση της δημοσιότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρόσκλησή σας δε διαλαμβάνει τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σύσκεψη, ούτε περιέχει μια ημερήσια διάταξη.
Με τον τρόπο, όμως, αυτό υπονομεύεται η ίδια η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της σύσκεψης, αφού η εταιρεία μας δε γνωρίζει για ποιο ζήτημα καλείται, ώστε να προετοιμάσει επιμελώς την τεκμηρίωση της αντίστοιχης θέσης της.
Έτσι, η ως άνω σύσκεψη, όπως έχει οργανωθεί, αντιστοιχεί σε μια συνάντηση χωρίς πρόγραμμα, όπου καλούμαστε για να ακούσουμε και όχι να ακουστούμε, λειτουργώντας διακοσμητικά χάριν της όποιας, ακόμη και θεμιτής, επικοινωνιακής στρατηγικής της Περιφέρειας.
γ. Η ελαιοκομική περίοδος, που κατά την πρόσκληση είναι η αιτία και η αφορμή της, είναι πρόδηλο ότι δεν αφορά μόνον στα πυρηνελαιουργεία. Ο ελαιοκομικός κλάδος ως θεμελιώδης παραγωγικός πυλώνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορά στα επιμελητήρια και στους ελαιοτριβείς. Όμως, στην ως άνω σύσκεψη δεν έχει κληθεί ούτε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ούτε εκπρόσωποι των ελαιοτριβέων.
δ. Η πρόσκλησή σας απευθύνεται σε πέντε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία, χωρίς να προκύπτει ότι η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ασκεί επιχειρηματική πυρηνελαιουργική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ε. Ο κ. περιφερειάρχης, που κατά την πρόσκληση θα προεδρεύσει στη σύσκεψη, σύμφωνα με δηλώσεις του σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι «οι πυρηνελαιουργοί δεν πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι», προαναγγέλλοντας την πραγματοποίηση της επίμαχης σύσκεψης, προκειμένου να αποφευχθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα προηγουμένων χρόνων (βλ. φύλλο εφημερίδας Ελευθερία με τίτλο “Αυστηρή Προειδοποίηση από περιφερειάρχη – Καμία ανοχή σε πυρηνελαιουργεία”).
Η χρονική ταύτιση της συνέντευξης του κ. περιφερειάρχη και της κρίσιμης πρόσκλησης προδίδει ότι η σύσκεψη οργανώνεται σε κλίμα εκφοβισμού εις βάρος της εταιρείας μας, που κατά τον περιφερειάρχη δεν πρέπει ένα κοιμάται ήσυχη. Όμως, η Περιφέρεια αγνοεί αναιτιολόγητα ότι η εταιρεία μας έχει αθωωθεί με δεκάδες (15) ποινικές αποφάσεις, αφού κρίθηκε ότι δε διέπραξε ποτέ οποιοδήποτε περιβαλλοντικό έγκλημα, αντιθέτως, αποδείχτηκε ότι τηρεί πιστά τη νομοθεσία και τους όρους της άδειάς της.
Έτσι, η εταιρεία μας μπορεί να κοιμάται ήσυχη, καθώς η ανησυχία πρέπει να αναζητηθεί σε άλλους. Σημειωτέον ότι η εταιρεία μας έχει αθωωθεί (239/6/2/2019) και έπειτα από μήνυση του Δήμου Καλαμάτας, δημαρχεύοντος του νυν περιφερειάρχη.
στ. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να συμμετάσχει σε σύσκεψη, που στηρίζεται στη δαιμονοποίησή της ως δήθεν ρυπαντή του περιβάλλοντος, με βάση την παραχωρημένη αντίληψη της συλλογικής ευθύνης. Υπενθυμίζεται ότι ο νυν περιφερειάρχης σε δηλώσεις του πριν από λίγους μήνες είχε μιλήσει για κακά και καλά πυρηνελαιουργεία, χωρίς όμως ποτέ να πει, όπως οφείλει, ποια είναι τα καλά και ποια τα κακά, αντί τούτου απειλεί την εταιρεία μας να μην κοιμάται ήσυχη.
ζ. Η πυρηνελαιουργική δραστηριότητα, που ασκούμε διαχειρίζεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας τα απόβλητα των συνεργαζόμενων ελαιοτριβείων, ώστε να μην καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, ακόμη και στην αιχμή της ελαιοσυγκομιδής. Η εταιρεία μας, με συνεχείς και αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, έχει καταφέρει το περιβάλλον να είναι καθαρό συμβάλλοντας στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Μεσσηνίας.
η. Η περιβαλλοντική και εταιρική συνείδηση της εταιρείας μας πρέπει να σημειωθεί ότι δε συνδυάζεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του κράτους και της περιφέρειας που έως και σήμερα παραβιάζει τη νομοθεσία, καθώς στην Πελοπόννησο δε λειτουργεί σύστημα νόμιμης και περιβαλλοντικά συμβατής διαχείρισης των απορριμμάτων με αρνητικές συνέπειες εις βάρος του περιβάλλοντος και των πολιτών.
Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία μας, ως ασκούσα νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα καταθέτει το παρόν υπόμνημα, ζητώντας να ενσωματωθεί στα πρακτικά της σύσκεψης υποβάλλοντας το βάσιμο αίτημα για αναβολή της σύσκεψης και την οργάνωση νέας σύσκεψης με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη και με τη συμμετοχή όλων των πυρηνελαιουργών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Επιμελητηρίων και των εκπροσώπων των ελαιοτριβείων και των ελαιοπαραγωγών, σύσκεψη στην οποία θα πρέπει να συγκαταλέγεται και ως θέμα ο απολογισμός των ενεργειών των οργάνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2010 έως 2019, για το υπό συζήτηση θέμα».
Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις