Προσφυγή από ιδιοκτήτες ταξί κατά της ακύρωσης του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών

Πρώτη Δημοσίευση: 12/09/2017 18:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/09/2017 18:36
Νομικά εσφαλμένη σύμφωνα με το δικηγόρο τους Χρ. Παναγιωτόπουλο
 
«Νομικά εσφαλμένη, δημοσιονομικά άστοχη, λογικά αντιφατική και αιτιολογικά ανεπέρειστη», χαρακτηρίζει ο δικηγόρος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία ματαιώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας.
Την υπόθεση του ανέθεσαν ιδιοκτήτες ταξί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και θίγονται από την απόφαση της Επιτροπής. Ο κ. Παναγιωτόπουλος κάνει γνωστό ότι θα κατατεθεί προσφυγή ακύρωσής της.
 
Διαγωνισμός
Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα που έληξε η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών μέσω του συστήματος Προμηθέας, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού, θέτοντας νομικά ζητήματα.
Ήδη όμως δεκάδες ιδιοκτήτες ταξί είχαν καταθέσει προσφορές, έχοντας προβεί σε κάποια έξοδα και εκδίδοντας εγγυητικές επιστολές.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος, με χθεσινή του ανακοίνωση, ενημερώνει ότι μετά τα όσα έγιναν με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ανατέθηκε στη δικηγορική του εταιρία «Εύνομον»  από κατόχους ΕΔΧ οχημάτων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, η νομική τους εκπροσώπηση για την άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου κατά της απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού.
 
Προσφυγή
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ο κ. Παναγιωτόπουλος, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας «είναι νομικά εσφαλμένη, δημοσιονομικά άστοχη, λογικά αντιφατική και αιτιολογικά ανεπέρειστη, κατά τα αναλυτικά εκτεθησόμενα στην εναντίον της προσφυγή ακύρωσης, που αρμόδια θα κατατεθεί».
Και συνεχίζει η ανακοίνωσή του:
«Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι αυτή λήφθηκε, πέραν της λανθασμένης κρίσης της για την ισχύ και την έκταση εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων νόμου, και χωρίς καμία απολύτως:
α) σαφήνεια ως προς το συγκεκριμένο εριζόμενο ζήτημα,
β) πληρότητα αιτιολογίας για την ανατροπή της προηγούμενης εγκριτικής απόφασης των όρων του διαγωνισμού, της ίδιας Οικονομικής Επιτροπής,
γ) αναζήτηση προηγούμενης εμπεριστατωμένης νομικής γνωμοδότησης και
ε) βεβαιότητα για τη νομική ορθότητα της θέσης που υιοθέτησε, κάτι το οποίο πρόδηλα επέβαλε είτε την παραπάνω υπό γ ενέργεια, είτε την παραπομπή συζήτησης του θέματος (λόγω της σπουδαιότητάς του) στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την §4 του άρθρου 176 Ν 3852/2010».
Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι «η ληφθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σαν άκυρο νομικό προηγούμενο, καθιστά ανίσχυρη και την στην συνέχεια αποφασισθείσα «άμεση παράταση όλων των υφιστάμενων συμβάσεων…. μέχρι περαιώσεως όλων των αναγκαίων διαδικασιών των νέων διαγωνισμών», με συνέπεια να τίθεται ευθέως ζήτημα νομιμότητας πληρωμής της δαπάνης μεταφοράς στο πλαίσιο της δοθείσας παράτασης».
Β.Β.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις