Προτάσεις για τις ειδικές θέσεις στάθμευσης στην Καλαμάτα

Πρώτη Δημοσίευση: 16/02/2013 22:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2013 22:21

 

Παραχώρηση επί πληρωμή προτείνει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου

 

Σειρά προτάσεων με σκοπό τη θέσπιση ενός γενικού κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάσης ή στάθμευσης στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κατέθεσε το αρμόδιο Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης του Δήμου Καλαμάτας.

Η παραχώρηση των παραπάνω θέσεων γίνεται ατελώς, ακόμα και στις περιοχές που υφίσταται ελεγχόμενη στάθμευση επί πληρωμή. Όμως, όπως φάνηκε από τη αναζήτηση αντίστοιχων πρακτικών σε άλλους Δήμους της χώρας, κάποιες επιπλέον θέσεις (που αφορούν ξενοδοχεία, τράπεζες και λοιπές επαγγελματικές χρήσεις) χρεώνονται από τους οικείους Δήμους, ειδικά όταν υφίσταται ελεγχόμενη στάθμευση επί πληρωμή.

Η χρέωση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης, δηλαδή το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για στάση/ στάθμευση εξαρτάται από το ωριαίο κόστος της ελεγχόμενης στάθμευσης και συνηθίζεται να κυμαίνεται στο 50% των συνολικών ετήσιων εσόδων από μία θέση στάθμευσης. Για παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρονται τα στοιχεία από τους παρακάτω Δήμους:

Στην Καλαμάτα, όπου το ωριαίο κόστος στάθμευσης είναι 0,5 ευρώ και οι ώρες λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι 56/εβδομάδα, τα συνολικά έσοδα από μία θέση ελεγχόμενης στάθμευσης είναι 1.456 ευρώ /έτος, χωρίς να υπολογίζονται οι αργίες. Συνεπώς, μια αποκλειστική θέση στάθμευσης (για τράπεζες, ξενοδοχεία, λοιπές επαγγελματικές χρήσεις) θα μπορούσε να έχει τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για στάση/ στάθμευση γύρω στα 700 ευρώ /έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% των εσόδων.

Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις