Προχωρά σε ένταξη το Open Mall Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 04/05/2019 20:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/05/2019 20:25
Προχωρά κανονικά και με ταχείς ρυθμούς η διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ για την Πρόσκληση «Ανοικτά Kέντρa Εμπορίου» στην αίτηση χρηματοδότησης του έργου για την Κυπαρισσία, μετά και την προχθεσινή απόφαση της  Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, Ευγενίας Φωτονιάτα.
Με την απόφασή της, με θέμα «Έγκριση του 1ου Πρακτικού (25.04.2019) της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την πρόσκληση “Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου” (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 098, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2658) του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020», έγινε δεκτή η με αρ. πρωτ. 2826/23.4.2019 ένσταση του Δήμου Τριφυλίας (Κωδικός ΟΠΣ 5037513), καθώς και άλλων Δήμων.
Κι όπως αναφέρεται: «Αποφασίζει την αποδοχή και έγκριση του 1ου Πρακτικού (25.04.2019) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2562/806/Α3/Α3/16-4-2019 απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής (ΑΔΑ:6Δ1Θ465ΧΙ8-8ΝΔ), για την Πρόσκληση “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 098, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2658) του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με το οποίο γίνονται αποδεκτές οι ενστάσεις επί των απορρίψεων σχετικά με τις αιτήσεις χρηματοδότησης με κωδικούς ΟΠΣ: 5034792, 5033679, 5037868, 5037513, 5037900, 5037859, 5037946».Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις