Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, τα ονόματα για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Σχετικές Ειδήσεις