Πότε ξεκινά και πότε τελειώνει η νέα ρύθμιση για 120 δόσεις σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Πρώτη Δημοσίευση: 13/05/2019 13:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/05/2019 13:31
Τα βασικά σημεία

Οι περιβόητες 120 δόσεις στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι ίσως το πιο πολυσυζητημένο θέμα του τελευταίου εξαμήνου, όπως το πιο συχνό ερώτημα προς τους «ειδικούς» είναι «πότε ξεκινάνε οι 120 δόσεις». Τελικά, μόλις τις τελευταίες λίγες ημέρες μπορεί κανείς να απαντήσει με βεβαιότητα, καθώς το νομοσχέδιο πήρε την έγκριση των θεσμών, παρουσιάστηκε επίσημα και πήρε το δρόμο για τη Βουλή.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε ήδη στη Βουλή. Η επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ολοκληρώθηκε. Η συζήτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να διεξαχθεί την Τρίτη 14 Μαΐου και να ψηφιστεί την Τετάρτη 15 Μαΐου.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ – ΠΟΤΕ ΚΛΕΙΝΕΙ
•Η πλατφόρμα ανοίγει για τα φυσικά πρόσωπα στις 14 Μαΐου και για τα νομικά πρόσωπα στις 16 Μαΐου, υπό την αίρεση ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, όπως έχει προγραμματιστεί
•Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων θα γίνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019
•Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση της Εφορίας θα γίνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2019.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, το «νερό μπήκε στο αυλάκι» και εντός των επόμενων λίγων ημερών η διαδικασία ρύθμισης θα ξεκινήσει, αλλά θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, ιδιαίτερα για τη ρύθμιση της Εφορίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
-Στη ρύθμιση εντάσσονται όλοι. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι
-Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή στην ρύθμιση
-Στη ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές εισφορές που τυχόν οφείλει μια επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή των επιχειρήσεων δε θα υπάρχει επανυπολογισμός των εισφορών, θα υπάρχει όμως κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 100%, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή ή 50% εάν κάνουν εξόφληση σε δόσεις με ελάχιστο τα 50 ευρώ
- Ειδικά για τους αγρότες, θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 100%
-Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές έως 31.12.2018
-Οι εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο νόμος 4387/2016, δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα. Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύπτει το κούρεμα της βασικής οφειλής.
Στη συνέχεια θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και ο συνδυασμός αυτών των δύο κουρεμάτων θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.
- Σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης της σύνταξης μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να κάνει υπαγωγή στη ρύθμιση με κούρεμα μόνο των προσαυξήσεων και όχι της βασικής οφειλής, η οποία μπορεί να μειώσει το ποσό της σύνταξης.

ΕΦΟΡΙΑ: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
-Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018
-Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις κ.λπ.)
-Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ
-Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του.
Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα
-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%
-Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση
-Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18
-Για εισόδημα μέχρι 10.000 και οφειλή έως 3.000 ευρώ δε θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στη ρύθμιση
- Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα ισχύει ό,τι και για τα φυσικά πρόσωπα
-Για τα Νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) θα ισχύουν τα εξής:
α) Για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κ.λπ., οι δόσεις θα είναι μέχρι 18
β) Για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 30.
-Στη ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις
-Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις
-Στη ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή
-Όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δε θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
1. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.00 ευρώ και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ (διότι το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ).

2. Οφειλέτης με εισόδημα 21.000 ευρώ και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ
Για τα τελευταία επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 8% = 80 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 ευρώ.
Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 ευρώ.
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 ευρώ / 48,33 = 620.
Άρα, η ρύθμιση είναι στον μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

3. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ και οφειλή 6.000 ευρώ.
Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 8% = 400 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 10% = 500 ευρώ.
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 ευρώ.
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 ευρώ.
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

4. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, οφειλή 6.000 ευρώ και ένα (1) τέκνο.
Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (4-1)=3% = 150 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (6-1)=5% = 250 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (8-1)=7% = 350 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (10-1)=9% = 450 ευρώ.
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 ευρώ.
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 ευρώ.
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 100 = 60 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.


Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος

 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις