Συμπληρωματική σύμβαση για να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του Δικαστικού Μεγάρου Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 14/01/2019 11:49 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/01/2019 11:49
Παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών που εκτελούνται μέχρι 30 Μαρτίου του 2019, έδωσε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Κυπαρισσίας.
Το  έργο είναι προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΤΑΧΔΙΚ και εκτελείται από τον ανάδοχο Λεωνίδα Σιώρη και Σια Ε.Ε., με έκπτωση 55,14%. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν στις 9 Μαΐου του 2018 και τώρα δίνεται η τέταρτη κατά σειρά παράταση.
 
Εργασίες
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Κυπαρισσίας, το οποίο είναι ένα παλιό κτίριο περίπου 50 ετών και για να αντιμετωπισθούν έντονα προβλήματα υγρασίας  που έχουν εμφανιστεί εδώ και καιρό τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου. Παράλληλα, προβλέπεται και η αλλαγή των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου.
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εργασίες:
- Αποξήλωση υπαρχουσών κεραμοσκεπών και κατασκευή νέων.
- Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης και τοποθέτηση νέας, στα δώματα που περιγράφονται από τη μελέτη.
- Αποξήλωση παλαιών σιδερένιων κουφωμάτων στις αίθουσες συνεδριάσεων και τοποθέτηση νέων.
- Καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων, επισκευή, και επαναχρωματισμός εξωτερικών όψεων.
- Χρωματισμός σιδερένιων κιγκλιδωμάτων.
- Επισκευές σιδερένιων θυρών.
- Καθαίρεση υπαρχόντων ξύλινων κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων αλουμινίων.
Συνολικά στο έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.
 
Δεν είχε άδεια
Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο κτήριο δεν είχε εκδοθεί άδεια ανέγερσης από την αρμόδια Πολεοδομία, διότι η κατασκευή του έγινε από το ΤΑΧΔΙΚ το 1963, εποχή που συνηθίζονταν οι ανεγέρσεις δημοσίων κτιρίων από Υπουργεία να γίνονται χωρίς τη μεσολάβηση των Πολεοδομιών.
Έτσι, πριν την έναρξη των εργασιών, ξεκίνησαν διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του κτιρίου με την υπαγωγή του στο Ν.4495/2017.
Η διαδικασία της νομιμοποίησης του κτηρίου, ολοκληρώθηκε στις 18-6-2018. Ακολούθως, εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας και ξεκίνησαν οι εργασίες. Από τις 2-7-2018 μέχρι και σήμερα ολοκληρώθηκε το 99% του φυσικού αντικείμενου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών ενέσκηψε η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον εργασιών
οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια και την άνεση του κτιρίου.
Οι εργασίες αυτές αφορούσαν τη μόνωση σε μεγαλύτερη επιφάνεια δωμάτων από αυτά που προβλέπονταν από τη μελέτη, επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος σε δοκάρια και κολώνες στο ισόγειο και στο δώμα, επισκευή μεγαλύτερου ποσοστού εξωτερικών επιχρισμάτων, καθώς αυτά ήταν σαθρά, εργασίες στην καθαίρεση κουφωμάτων, αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων από στέγη και δώμα, αντικατάσταση τμημάτων υπαρχουσών υδρορροών, αποκατάσταση τοπικών βλαβών στα περιγράμματα της καθαιρεθείσας στέγης, επισκευή υπαρχουσών σιδηρών θυρών και άλλα.
Οι λόγοι, λοιπόν, που ζητήθηκε και δόθηκε η 4η παράταση είναι για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αλλά και για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις