Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος για χαρακτηρισμό Πεταλιδίου ως οικισμού Γ΄ προτεραιότητας

Πρώτη Δημοσίευση: 09/11/2019 10:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/11/2019 10:44
Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση, πραγματοποίησε χθες ο Γιώργος Αθανασόπουλος.
Ο δήμαρχος Μεσσήνης ανέλυσε διεξοδικά στο γενικό γραμματέα την αναγκαιότητα  για την κατ’ εξαίρεση αναγνώριση και χαρακτηρισμό του οικισμού Πεταλιδίου ως οικισμού Γ΄ προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα διασφαλίσει άμεσα χρηματοδότηση από εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Πεταλίδι.
Παράλληλα, τονίσθηκε ότι ο Δήμος άμεσα θα καταθέσει στο υπουργείο πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης του έργου. Επιπλέον, θα εντείνει τις προσπάθειές του, προκειμένου σε σύντομο διάστημα να ετοιμάσει πλήρως τις οριστικές μελέτες, συνοδευόμενες και από τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Ο κ. Αραβώσης, αντιλαμβανόμενος πλήρως την αναγκαιότητα του έργου, δεσμεύτηκε ότι αφού λάβει το σχετικό φάκελο, θα κάνει τις απαραίτητες εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα λήψεως αποφάσεων.
Σημειώνεται ότι η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός του οικισμού Πεταλιδίου ως «νέος οικισμός Γ΄ προτεραιότητας» βασίζεται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991,  για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. H Οδηγία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από τη μη ορθολογική διαχείριση αστικών λυμάτων. Οι διατάξεις της ορίζουν την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις